Home / บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติฐานข้อมูล ISI/Scopus (ปีงบประมาณ 2563)

บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติฐานข้อมูล ISI/Scopus (ปีงบประมาณ 2563)

บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานข้อมูล ISI/Scopus (update 02/09/2563)

Title: Spirosteroids and ?-glucosidase inhibitory norlignans from Asparagus racemosus Willd. roots
Authors: Cholpisut Tantapakul^, Boonyanoot Chaiyosang, Trinop Promgool, Apisara Somteds, Virayu Suthiphasilp, Kwanjai Kanokmedhakul, Surat Laphookhieo, Raymond J. Andersend, Brian O. Patrick and Somdej Kanokmedhakul*
Source: Phytochemistry
ISI Impact Factor (2019) = 3.044
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 177 Number: – Page/Article ID: 112439 Published: September 2020

Title: Farm-raised sago palm weevil (Rhynchophorus ferrugineus) larvae: Potential and challenges for promising source of nutrients
Authors: Khanittha Chinarak, Manat Chaijan^ and Worawan Panpipat*^
Source: Journal of Food Composition and Analysis
ISI Impact Factor (2019) = 3.721
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 92 Number: – Page/Article ID: 103542 Published: September 2020

Title: Hot methanol extract of Leea macrophylla (Roxb.) manages chemical-induced inflammation in rodent model
Authors: Kazi Helal Hossain, Md. Atiar Rahman*, Muhammad Taher, Jitbanjong Tangpong^, Dina Hajjar, Walla Alelwani, Arwa A. Makki and A.S.M. Ali Reza
Source: Journal of King Saud University – Science
ISI Impact Factor (2019) = 3.819
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 32 Number: 6 Page/Article ID: 2892-2899 Published: September 2020

Title: (?)-Kusunokinin inhibits breast cancer in N-nitrosomethylurea-induced mammary tumor rats
Authors: Aman Tedasen^, Sirinapa Dokduang, Yaowapa,Sukpondma, Narissara Lailerd, Siribhorn Madla, Somchai Sriwiriyajan, Thidarath Rattanaburee, Varomyalin Tipmanee and Potchanapond Graidist*
Source: European Journal of Pharmacology
ISI Impact Factor (2019) = 3.263
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 882 Number: – Page/Article ID: 173311 Published: September 2020

Title: Inhibition of CSF1R and AKT by (?)-kusunokinin hinders breast cancer cell proliferation
Authors: Thidarath Rattanaburee, Varomyalin Tipmanee, Aman Tedasen, Tienthong Thongpanchang and Potchanapond Graidist*
Source: Biomedicine & Pharmacotherapy
ISI Impact Factor (2018) = 3.743
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 129 Number: – Page/Article ID: 110361 Published: September 2020

Title: Characterization of coconut (Cocos nucifera) trunk’s properties and evaluation of its suitability to be used as raw material for cross laminated timber production
Authors: Suthon Srivaro*, Jaipet Tomad, Jingbo Shi and Jiabin Cai
Source: Construction and Building Materials
ISI Impact Factor (2018) = 4.046
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 254 Number: – Page/Article ID: 119291 Published: September 2020

Title: On indecomposable non-simple N-graded vertex algebras
Authors: Phichet Jitjankarn and GaywaleeYamskulna*
Source: Journal of Algebra
ISI Impact Factor (2018) = 0.666
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q1
Volume: 557 Number: – Page/Article ID: 181-210 Published: September 2020

Title: Enzymatic synthesis of coconut oil based wax esters by immobilized lipase EQ3 and commercial lipozyme RMIM
Authors: Pakpimol Ungcharoenwiwat*^ and AranH-Kittikun
Source: Electronic Journal of Biotechnology
ISI Impact Factor (2019) = 2.894
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2
Volume: 47 Number: – Page/Article ID: 10-16 Published: September 2020

Title: Ideals of Γ-seminearrings
Author(s): Pianskool, S and Khachorncharoenkul, P.^
Source: Journal of Algebra and Applied Mathematics
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q4
Volume: 18 Number: 2 Page/Article ID: 115-141 Published: September 2020,

Title: Assessment of hybrid, firm renewable energy-based power plants: Application in the southernmost region of Thailand
Authors: Jompob Waewsak*, Shahid Ali, Warut Natee, Chuleerat Kongruang^ and Yves Gagnon
Source: Renewable & Sustainable Energy Reviews
ISI Impact Factor (2019) = 12.110
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 130 Number: – Page/Article ID: 109953 Published: September 2020

Title: Japan’s digital advance policy towards performance in multilateral asean’s innovation business
Author(s): Somnuk Aujirapongpan*^, Yaninee Songkajorn, Supit Ritkaew^ and Sirichai Deelers
Source: Entrepreneurship and Sustainability Issues
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q1
Volume: 8 Number: 1 Page/Article ID: 1081-1094 Published: September 2020
————————————– September 2020

250 Title: Gravitational phase transition mediated by thermalon in Einstein-Gauss-Bonnet-Maxwell-Kalb-Ramond gravity
Authors: Daris Samart & Phongpichit Channuie*^
Source: Journal of High Energy Physics
ISI Impact Factor (2019) = 5.875
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q2
Volume: 2020 Number: – Page/Article ID: 100 Published: August 2020

249 Title: Pertosylated pillar[5]arene: self-template assisted synthesis and supramolecular polymer formation
Authors: Araya Ruengsuk, Korawit Khamphaijun, Puttipong Pananusorn, Andrew Docker, Jonggol Tantirungrotechai, Mongkol Sukwattanasinitt, David J. Harding^ and Thanthapatra Bunchuay*
Source: Chemical Communications
ISI Impact Factor (2019) = 5.996
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 56 Number: – Page/Article ID: 8739-8742 Published: August 2020

248 Title: A comparison of virulence genes, antimicrobial resistance profiles and genetic diversity of avian pathogenic Escherichia coli (APEC) isolates from broilers and broiler breeders in Thailand and Australia
Authors: Thotsapol Thomrongsuwannakij^, Patrick J. Blackall, Steven P. Djordjevic, Max L. Cummins & Niwat Chansiripornchai*
Source: Avian Pathology
ISI Impact Factor (2019) = 2.338
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 49 Number: 5 Page/Article ID: 457-466 Published: August 2020

247 Title: Firm size implications for environmental sustainability of supply chains: evidence from the UAE
Author(s): Sreejith Balasubramanian*, Vinaya Shukla and Janya Chanchaichujit^
Source: Management of Environmental Quality
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 31 Number: 5 Page/Article ID: 1375-1406 Published: April 2020

246 Title: Guava pulp fermentation and processing to a vitamin B12-enriched product
Authors: Wilawan Palachum^, Wanna Choorit*^, Supranee Manurakchinakorn^ and Yusuf Chisti
Source: Journal of Food Processing and Preservation
ISI Impact Factor (2019) = 1.405
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 44 Number: 8 Page/Article ID: e14566 Published: August 2020

245 Title: Association of 25-hydroxyvitamin D levels and metabolic syndrome in Thai postmenopausal women
Author(s): Nutjaree Jeenduang*^, Thunyaluk Plyduang^ and Dararat Horpet
Source: Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 14 Number: 6 Page/Article ID: 1585-1590 Published: August 2020

244 Title: Tithonia diversifolia aqueous fraction plays a protective role against alloxan-induced diabetic mice via modulating GLUT2 expression
Authors: Lanchakon Chunudom, Montakarn Thongsom, Naymul Karim, Md. Atiar Rahman, Mohammad Nasiruddin Rana and Jitbanjong Tangpong*^
Source: South African Journal of Botany
ISI Impact Factor (2019) = 1.792
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2
Volume: 133 Number: – Page/Article ID: 118-123 Published: September 2020

243 Title: Antimetastatic Potential of Rhodomyrtone on Human Chondrosarcoma SW1353 Cells
Authors: Malatee Tayeh^ and Ramida Watanapokasin*
Source: Evidence-based Complementary and Alternative Medicine
ISI Impact Factor (2019) = 1.813
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q1
Volume: 2020 Number: 2020 Page/Article ID: 8180261 Published: July 2020

242 Title: Integrating Digital Technologies in Dentistry to Enhance the Clinical Success
Authors: Manoj Humagain and Dinesh Rokaya^
Source: Kathmandu University Medical Journal
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 17 Number: 4 Page/Article ID: 256-257 Published: December 2019

241 Title: Quackery in Dental Practice in Nepal
Authors: Manoj Humagain, Bishwa Prakash Bhattarai^ and Dinesh Rokaya^
Source: Journal of Nepal Medical Association
ISI Impact Factor (2019) = 0.287
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q4
Volume: 58 Number: 227 Page/Article ID: 543-546 Published: July 2020

240 Title: Three dimensional printed degradable and conductive polymer scaffolds promote chondrogenic differentiation of chondroprogenitor cells
Authors: Aruna Prasopthum^, Zexing Deng, Ilyas M. Khan, Zhanhai Yin, Baolin Guo* and Jing Yang*
Source: Biomaterials Science
ISI Impact Factor (2019) = 6.183
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 8 Number: 15 Page/Article ID: 4287-4298 Published: August 2020

239 Title: Color Variance of Dry Coconut Wood and Its Relationship with the Density
Authors: Suthon Srivaro*^, Sataporn Jantawee, Jaipet Tomad, Worakan Hosakun and Zolt?n P?sztory
Source: BioResources
ISI Impact Factor (2019) = 1.409
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2
Volume: 15 Number: 3 Page/Article ID: 7074-7078 Published: August 2020

238 Title: Human papillomavirus (HPV) vaccine status and knowledge of students at a university in rural Thailand
Authors: Wandee Chanprasertpinyo^ and Chaiwat Rerkswattavorn*^
Source: Heliyon
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q1
Volume: 6 Number: 8 Page/Article ID: e04625 Published: August 2020

237 Title: Experimental infection of Leishmania (Mundinia) martiniquensis in BALB/c mice and Syrian golden hamsters
Authors: Nuchpicha Intakhan^, Wetpisit Chanmol^, Apisek Kongkaew, Pradya Somboon, Michelle D. Bates, Paul A. Bates & Narissara Jariyapan*
Source: Parasitology Research
ISI Impact Factor (2019) = 1.641
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q1
Volume: 119 Number: – Page/Article ID: 3041-3051 Published: August 2020

236 Title: Thin-shell wormholes in de Rham–Gabadadze–Tolley massive gravity
Authors: Takol Tangphati, Auttakit Chatrabhuti, Daris Samart & Phongpichit Channuie*^
Source: The European Physical Journal C
ISI Impact Factor (2019) = 4.389
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 80 Number: – Page/Article ID: 722 Published: August 2020

235 Title: Low-cost capacitive sensor for detecting palm-wood moisture content in real-time
Authors: Suratsavadee K. Korkua^ and Siraporn Sakphrom*^
Source: Heliyon
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q1
Volume: 6 Number: 8 Page/Article ID: e04019 Published: August 2020

234 Title: Global prevalence and mortality of severe Plasmodium malariae infection: a systematic review and meta-analysis
Authors: Manas Kotepui*^, Kwuntida Uthaisar Kotepui^, Giovanni D. Milanez & Frederick R. Masangkay
Source: Malaria Journal
ISI Impact Factor (2019) = 2.631
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 19 Number: – Page/Article ID: 274 Published: July 2020

233 Title: Summary of discordant results between rapid diagnosis tests, microscopy, and polymerase chain reaction for detecting Plasmodium mixed infection: a systematic review and meta-analysis
Authors: Manas Kotepui*^, Kwuntida Uthaisar Kotepui^, Giovanni De Jesus Milanez & Frederick Ramirez Masangkay
Source: Scientific Reports
ISI Impact Factor (2019) = 3.998
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 10 Number: – Page/Article ID: 12765 Published: July 2020

232 Title: The Effectiveness and nephrotoxicity of loading dose colistin combined with or without meropenem for the treatment of Carbapenem-resistant A. baumannii
Authors: Wasan Katip*, Suriyon Uitrakul^ and Peninnah Oberdorfer
Source: International Journal of Infectious Diseases
ISI Impact Factor (2019) = 3.202
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 97 Number: – Page/Article ID: 391-395 Published: August 2020

231 Title: Short-Time Administration of Xanthone From Garcinia mangostana Fruit Pericarp Attenuates the Hepatotoxicity and Renotoxicity of Type II Diabetes Mice
Authors: Naymul Karim, Md. Atiar Rahman, Suksan Changlek and Jitbanjong Tangpong*
Source: Journal of the American College of Nutrition
ISI Impact Factor (2019) = 2.297
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 39 Number: 6 Page/Article ID: 501-510 Published: August 2020

230 Title: Prevalence of severe Plasmodium knowlesi infection and risk factors related to severe complications compared with non-severe P. knowlesi and severe P. falciparum malaria: A systematic review and meta-analysis
Authors: Manas Kotepui*^, Kwuntida Uthaisar Kotepui^, Giovanni D. Milanez & Frederick R. Masangkay
Source: Infectious Diseases of Poverty
ISI Impact Factor (2019) = 3.067
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 9 Number: – Page/Article ID: 106 Published: July 2020

229 Title: Estimating the size of COVID-19 epidemic outbreak
Author(s): Chakrit Pongkitivanichkul, Daris Samart, Takol Tangphati, Phanit Koomhin, Pimchanok Pimton, Punsiri Dam-O, Apirak Payaka and Phongpichit Channuie*
Source: Physica Scripta
ISI Impact Factor (2018) = 2.151
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2
Volume: 95 Number: 8 Page/Article ID: 085206 Published: August 2020

228 Title: Hollow molybdenum oxide-graphene oxide spheres as a binder-free electrocatalyst membrane with enhanced hydrogen evolution efficiency
Authors: Sujittra Poorahong*, David J. Harding and Mohamed Siaj
Source: Materials Letters
ISI Impact Factor (2018) = 3.019
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 272 Number: – Page/Article ID: 127872 Published: August 2020

227 Title: The Outcome of a Self-Efficacy Enhancement Program for Cervical Cancer Screening among Women in Phrasaeng District, Suratthani Province, Thailand
Authors: Ornuma Bunkarn, Kiatkamjorn Kusol*^ and Thidarat Eksirinimit^
Source: Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 21 Number: 7 Page/Article ID: 2075-2081 Published: July 2020

226Title: The Immunotoxicity of Chronic Exposure to High Levels of Lead: An Ex Vivo Investigation
Authors: Kawinsaya Pukanha, Supabhorn Yimthiang^ and Wiyada Kwanhian*^
Source: Toxics
ISI Impact Factor (2019) = 3.271
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 8 Number: 3 Page/Article ID: 56 Published: August 2020

225 Title: Fungal Assemblages on Indoor Surfaces with Visible Mold Growth in Homes after the 2016 Flood Disaster in Thailand
Authors: Nopadol Precha^, Wissanupong Kliengchuay , Cheolwoon Woo , Naomichi Yamamoto* and Kraichat Tantrakarnapa*
Source: Applied Sciences
ISI Impact Factor (2019) = 2.474
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 10 Number: 15 Page/Article ID: 5322 Published: July 2020

224 Title: Strength Degradation in Curved Fiber-reinforced Polymer (FRP) Bars Used as Concrete Reinforcement
Authors: Thanongsak Imjai*^, Reyes Garcia, Maurizio Guadagnini and Kypros Pilakoutas
Source: Polymers
ISI Impact Factor (2019) = 3.426
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 12 Number: 8 Page/Article ID: 1653 Published: July 2020

223 Title: Epidemiology and National Surveillance System for Foot and Mouth Disease in Cattle in Thailand during 2008-2019
Authors: Orapun Arjkumpa, Tedsak Yano, Rotchana Prakotcheo, Chalutwan Sansamur^ and Veerasak Punyapornwithaya*
Source: Veterinary Sciences
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q1
Volume: 7 Number: 3 Page/Article ID: 99 Published: July 2020

222 Title: One-electron redox kinetics of aqueous transition metal couples Zn2+/+, Co2+/+, and Ni2+/+ using pulse radiolysis
Authors: Alexandra Lisovskaya, Kotchaphan Kanjana^ and David M. Bartels*
Source: Physical Chemistry Chemical Physics
ISI Impact Factor (2019) = 3.430
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1

221 Title: A green and effective method using oils to remove chlorophyll from chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob
Author(s): Suppalak Phaisan^, Gorawit Yusakul*^, Attapon Sakdamas, Nattapon Taluengjit, Seiichi Sakamoto and Waraporn Putalun
Source: Songklanakarin Journal of Science and Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 42 Number: 5 Page/Article ID: 1084-1090 Published: September-October 2020

220 Title: Clusters Tend to Be of Equal Size in a Negative Feedback Population Model of Cell Cycle Dynamics
Authors: Jan Rombouts, Kiattisak Prathom^ and Todd R. Young
Source: SIAM Journal on Applied Dynamical Systems
ISI Impact Factor (2019) = 1.956
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 19 Number: 2 Page/Article ID: 1540-1573 Published: July 2020

219 Title: Syngas Production From Palm Kernel Shells With Enhanced Tar Removal Using Biochar From Agricultural Residues
Authors: Wipawee Dechapanya^, Suttipong Rattanahirun and Attaso Khamwichit*^
Source: Frontiers in Energy Research
ISI Impact Factor (2019) = 2.746
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 8 Number: – Page/Article ID: 157 Published: July 2020

218 Title: Anesthetic and analgesic efficacy of bupivacaine in mandibular third molar surgery: A systematic review and meta-analysis
Authors: Bishwa Prakash Bhattarai^, Sanjeev Man Bijukchhe and Nor Hidayah Reduwan*
Source: Quintessence International
ISI Impact Factor (2019) = 1.460
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q1
Volume: 51 Number: 7 Page/Article ID: 586-597 Published: July-August 2020
————————————– August 2020

217 Title: High methanogenic activity of a three-stage UASB in relation to the granular sludge formation
Authors: Achiraya Jiraprasertwong, Kessara Seneesrisakul^, Krittiya Pornmai and Sumaeth Chavadej*
Source: Science of The Total Environment
ISI Impact Factor (2019) = 6.551
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 724 Number: – Page/Article ID: 138145 Published: July 2020

216 Title: Increasing Teachers’ Self-efficacy through Regular Teaching and Learning Supervision
Authors: Hareesol Khun-Inkeeree*, Mohd-Hibatul-Hakimie Mahmood, Siti-Saadiah Haji-Mohd-Noor, Muhammad Dzahir Kasa, Mohd Faiz Mohd Yaakob, M. S Omar-Fauzee and Fatimah Noor Rashidah Mohd Sofian
Source: Universal Journal of Educational Research
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q4
Volume: 8 Number: 7 Page/Article ID: 3002-3013 Published: July 2020

215 Title: Molecular Interactions and Binding Free Energy of Polydopamine and Methylene Blue: A DFT Study
Authors: Kunlanat SRIPHUMRAT, Phattaraporn THONGSAMAI, Montra CHAIRAT^, Pilan SAENSUK^, Nawee KUNGWAN and Supaporn DOKMAISRIJAN*
Source: Walailak Journal of Science and Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 17 Number: 7 Page/Article ID: 719-725 Published: July 2020

214 Title: Dehydrostephanine Isolated from Stephania venosa Possesses Anti-Inflammatory Activity in Lipopolysaccharide-Activated RAW264.7 Macrophages
Authors: Wanatsanan CHULRIK, Chutima JANSAKUN, Waraluck CHAICHOMPOO, Janejira HATA, Poonsit HIRANSAI^, Wilanee CHUNGLOK, Tanyarath UTAIPAN, Apichart SUKSAMRARN and Warangkana CHUNGLOK*
Source: Walailak Journal of Science and Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 17 Number: 7 Page/Article ID: 655-664 Published: July 2020

213 Title: Butanol Fraction of Kelussia odoratissima Mozaff Inhibits the Growth of Leishmania major Promastigote and Amastigote
Authors: Farzaneh Mirzaei, Roghayeh Norouzi, Abolghasem Siyadatpanah, Watcharapong Mitsuwan, Mohammadali Nilforoushzadeh, Amir Maleksabet, Mohsen Hosseini, Maria de Lourdes Pereira, Veeranoot Nissapatorn* and Seyed Hossein Hejazi*
Source: World’s Veterinary Journal
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q4
Volume: 10 Number: 2 Page/Article ID: 254-259 Published: June 2020

212 Title: Students’ speaking motivation and their perspectives on a task-based language classroom: Pedagogical implications
Authors: Mark Bedoya Ulla*
Source: Journal of Asia TEFL
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q1
Volume: 17 Number: 2 Page/Article ID: 681-688 Published: June 2020

211 Title: Transcriptome analysis of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) roots under waterlogging stress
Author(s): Sunya Nuanlaong, Suwit Wuthisuthimethavee^, Maruay Mekanawakul^ and Potjamarn Suraninpong*
Source: Plant OMICS
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 13 Number: 1 Page/Article ID: 46-56 Published: May 2020

210 Title: Analysing The New Public Service of Nakhon Si Thammarat, Thailand
Author(s): Thussaneeya Boripisa* and Teeraphat Kitjarak*
Source: International Journal of Innovation, Creativity and Change
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 13 Number: 6 Page/Article ID: 415-425 Published: June 2020

209 Title: Multi-objective decision model for green supply chain management
Author(s): Janya Chanchaichujit*, Sreejith Balasubramanian & Vinaya Shuka
Source: Cogent Business and Management
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 7 Number: 1 Page/Article ID: 1783177 Published: January 2020

208 Title: Oxyresveratrol inhibits cellular tyrosinase-related oxidative stress-induced melanogenesis in B16 melanoma cells
Author(s): Teerapat Rodboon, Sarawoot Palipoch^, Seiji Okada, Nisamanee Charoenchon, Yaowarin Nakornpakdee and Prasit Suwannalert*
Source: Journal of Applied Pharmaceutical Science
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 10 Number: 4 Page/Article ID: 8-13 Published: April 2020

207 Title: Synthesis of Heterostructure Au/ZnO Nanocomposites by Microwave-Assisted Deposition Method and Their Photocatalytic Activity in Methylene Blue Degradation
Authors: Anukorn Phuruangrat*, Pavinee Prapassornwattana^, Somchai Thongtem & Titipun Thongtem*
Source: Russian Journal of Physical Chemistry A
ISI Impact Factor (2019) = 0.719
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q4
Volume: 94 Number: – Page/Article ID: 1464-1470 Published: July 2020

206 Title: Kaempferol Addition Increases the Antimalarial Activity of Artesunate in Experimental Mice
Authors: Sakaewan Ounjaijean, Nattida Benjasak, Suchanan Sae-Lao and Voravuth Somsak*
Source: Journal of Tropical Medicine
ISI Impact Factor (2019) = 1.233
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 2020 Number: 2020 Page/Article ID: 6165928 Published: June 2020

205 Title: Ambient particulate matter and biomass burning: An ecological time series study of respiratory and cardiovascular hospital visits in northern Thailand
Authors: W. Mueller, M. Loh, S. Vardoulakis, H. J. Johnston, S. Steinle, N. Precha^, W. Kliengchuay, K. Tantrakarnapa & J. W. Cherrie*
Source: Environmental Health
ISI Impact Factor (2019) = 4.690
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 19 Number: 1 Page/Article ID: 77 Published: July 2020

204 Title: Enhancement of shrimp health and immunity with diets supplemented with combined probiotics: application to Vibrio parahaemolyticus infections
Authors: Chettupon Pooljun, Sunisa Daorueang, Wattana Weerachatyanukul, Sataporn Direkbusarakom^ and Pitchanee Jariyapong*
Source: Diseases of Aquatic Organisms
ISI Impact Factor (2019) = 1.368
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2
Volume: 140 Number: – Page/Article ID: 37-46 Published: June 2020

203 Title: Supplements of an aqueous combination of Justicia adhatoda and Ocimum tenuiflorum boost antioxidative effects and impede hyperlipidemia
Author(s): Ifrahim Iqbal Chowdhury, Md. Atiar Rahman*, Mohammad A. Hashem, M. Mosharef Hossain Bhuiyan, Dina Hajjar, Walla Alelwani, Arwa A. Makki, Md. Areeful Haque, Jitbanjong Tangpong* and M. Taher Bin Bakhtiar
Source: Animal Models and Experimental Medicine
Database: PubMed
Best Quartile: –
Volume: 3 Number: 2 Page/Article ID: 140-151 Published: June 2020

202 Title: The anesthetic efficiency of retromolar infiltrations with two local anesthetic solutions of the same concentration in lower third molar surgery
Author(s): Phouthala Sayphiboun, Kiatanant Boonsiriseth, Basel Mahardawi, Verasak Pairuchvej, Bishwa Prakash Bhattarai and Natthamet Wongsirichat*
Source: Journal of Dental Anesthesia and Pain Medicine
Database: PubMed
Best Quartile: –
Volume: 20 Number: 3 Page/Article ID: 137-146 Published: June 2020

201 Title: Exploration of the Antimicrobial and Catalytic Properties of Gold Nanoparticles Greenly Synthesized by Cryptolepis buchanani Roem. and Schult Extract
Authors: Kamonpan Wongyai, Phitchayapak Wintachai^, Rasimate Maungchang^ and Parawee Rattanakit^*
Source: Journal of Nanomaterials
ISI Impact Factor (2019) = 1.980
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 2020 Number: 2020 Page/Article ID: 1320274 Published: July 2020

200 Title: Characterization of extended-spectrum-?-lactamase producing Klebsiella pneumoniae phage KP1801 and evaluation of therapeutic efficacy in vitro and in vivo
Authors: Phitchayapak Wintachai*, Ampapan Naknaen, Jirapath Thammaphet, Rattanaruji Pomwised, Narumon Phaonakrop, Sittiruk Roytrakul & Duncan R. Smith
Source: Scientific Reports
ISI Impact Factor (2019) = 3.998
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 10 Number: – Page/Article ID: 11803 Published: July 2020

199 Title: Precise 1H- and 13C-NMR reassignment of dehydrocrebanine by 10-mg INADEQUATE and in silico analysis: With an alert for its toxicity
Authors: Chotika Phupong*, Masahiko Suenaga, Phuangthip Bhoopong^, Warangkana Chunglok^, Gunlanan Jaritngam, Milandip Karak, Keiichi Yoshida, Worrapong Phupong^ and Kohei Torikai*
Source: Tetrahedron
ISI Impact Factor (2019) = 2.233
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2
Volume: 76 Number: 27 Page/Article ID: 131310 Published: July 2020

198 Title: Land Use Changes Affecting Soil Organic Matter Accumulation in Topsoil and Subsoil in Northeast Thailand
Author(s): Benjapon Kunlanit*, Laksanara Khwanchum^ and Patma Vityakon
Source: Applied and Environmental Soil Science
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 2020 Number: 2020 Page/Article ID: 8241739 Published: June 2020

197 Title: Unraveling key drivers for engineer creativity and meaningfulness of work: Bayesian network approach
Author(s): Warit Wipulanusat, Kriengsak Panuwatwanich*, Rodney A. Stewart, Piya Parnphumeesup^ and Jirapon Sunkpho
Source: Management and Production Engineering Review
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 11 Number: 2 Page/Article ID: 26-37 Published: June 2020

196 Title: Plasmodium spp. mixed infection leading to severe malaria: a systematic review and meta-analysis
Authors: Manas Kotepui*, Kwuntida Uthaisar Kotepui, Giovanni De Jesus Milanez & Frederick Ramirez Masangkay
Source: Scientific Reports
ISI Impact Factor (2019) = 3.998
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 10 Number: – Page/Article ID: 11068 Published: July 2020

195 Title: Integrated Performance Measurement of Local Hotels in the Context of a Global Tourism Destination: A Case Study of Samui Island, Thailand
Author(s): Somnuk Aujirapongpan* and Kanittha Pattanasing
Source: Asian Academy of Management Journal
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 25 Number: 1 Page/Article ID: 1-23 Published: June 2020

194 Title: Strategic Performance Measurement Toward High Performance Organizations of Local Hotel Businesses in World Tourism Destination Context: Case Study in Samui Island, Thailand
Author(s): Somnuk Aujirapongpan* and Kanittha Pattanasing
Source: International Journal of Hospitality and Tourism Systems
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q4
Volume: 13 Number: 2 Page/Article ID: 1-16 Published: June 2020

193 Title: Strategic intution capability toward performance of entrepreneurs: Evidence from Thailand
Author(s): Somnuk Aujirapongpan*, Jintanee RU-ZHE and Jaturon Jutidharabongse
Source: Journal of Asian Finance, Economics and Business
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 7 Number: 6 Page/Article ID: 465-473 Published: May 2020

192 Title: Dynamic knowledge management capability and strategic intuition of Thai entrepreneurs
Author(s): Jaturon Jutidharabongse, Somnuk Aujirapongpan* and Supit Ritkaew
Source: Entrepreneurship and Sustainability Issues
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q1
Volume: 7 Number: 4 Page/Article ID: 2955-2966 Published: June 2020

191 Title: The Influence of corporatate governance mechanism on the integrated financial reporting and investment risk of Thai listed companies
Author(s): Sarapee Chanatup, Somnuk Aujirapongpan* and Supit Ritkaew
Source: Entrepreneurship and Sustainability Issues
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q1
Volume: 7 Number: 4 Page/Article ID: 2818-2831 Published: June 2020

190 Title: The effect of strategic intuition, business analytic, networking capabilities and dynamic strategy on innovation performance: The empirical study thai processed food exporters
Author(s): Somnuk AUJIRPONGPAN* and Yuttachai HAREEBIN
Source: Journal of Asian Finance, Economics and Business
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 7 Number: 1 Page/Article ID: 259-268 Published: January 2020

189 Title: Left Almost Seminearrings
Author(s): P. Khachorncharoenkul, K. Laipaporn & S. Wananiyakul
Source: Lobachevskii Journal of Mathematics
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 41 Number: – Page/Article ID: 349-361 Published: March 2020

188 Title: The potential for key success of community-based tourism sustainability: Case study baan rim klong homestay, Samut Songkram, Thailand
Author(s): Pornpimon Kampetch* and Rungrawee Jitpakdee
Source: ABAC Journal
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 39 Number: 4 Page/Article ID: 111-122 Published: December 2019

187 Title: A simple closed-form formula for the conditional moments of the Ornstein-Uhlenbeck process
Author(s): Kittisak Chumpong, Khamron Mekchay* and Sanae Rujivan
Source: Songklanakarin Journal of Science and Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 42 Number: 4 Page/Article ID: 836-843 Published: July-August 2020

186 Title: Effect of boron addition on the phase-transition temperature of CoPt-B nanoparticles synthesized by sol-gel autocombustion using sago starch as a chelating agent
Author(s): Prawit Nuengmatcha*, Amnuay Noypha, Witoon Tangwatanakul, Thanida Charoensuk, Paweena Porrawatkul and Saksit Chanthai
Source: Journal of the Korean Ceramic Society
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 57 Number: – Page/Article ID: 385-391 Published: July 2020
————————————– July 2020

185 Title: Prevalence and Proportion of Plasmodium Spp. Triple Mixed Infections Compared With Double Mixed Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis
Authors: Manas Kotepui*, Kwuntida Uthaisar Kotepui^, Giovanni D Milanez and Frederick R Masangkay
Source: Malaria Journal
ISI Impact Factor (2018) = 2.798
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 19 Number: 1 Page/Article ID: 224 Published: June 2020

184 Title: Reduction in Total Leukocytes in Malaria Patients Compared to Febrile Controls: A Systematic Review and Meta-Analysis
Authors: Manas Kotepui*, Kwuntida Uthaisar Kotepui^, Giovanni D Milanez and Frederick R Masangkay
Source: PLoS One
ISI Impact Factor (2018) = 2.776
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 15 Number: 6 Page/Article ID: e0233913 Published: June 2020

183 Title: Severity and Mortality of Severe Plasmodium Ovale Infection: A Systematic Review and Meta-Analysis
Authors: Manas Kotepui*, Kwuntida Uthaisar Kotepui^, Giovanni D Milanez and Frederick R Masangkay
Source: PLoS One
ISI Impact Factor (2018) = 2.776
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 15 Number: 6 Page/Article ID: e0235014 Published: June 2020

182 Title: Effect of ABCB1 3435C>T transporter gene polymorphism on plasma efavirenz concentration in HIV-1 infected Thai adults
Authors: Sahapat Barusrux*, Napatrupron Koomdee*, Rattanaporn Sukprasong, Weerawat Manosuthi, Monpat Chamnanphon, Apichaya Puangpetch, Chonlaphat Sukasem, Veeranoot Nissapatorn^ and Maria de Lourdes
Pereira
Source: Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
ISI Impact Factor (2018) = 1.772
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2
Volume: 13 Number: 6 Page/Article ID: 266-271 Published: June 2020

181 Title: Polyphenol extraction from mangosteen (Garcinia mangostana Linn) pericarp by bio-based solvents
Authors: Sungpud, C., Panpipat, W.*, Sae-Yoon, A.^ and Chaijan, M.^
Source: International Food Research Journal
ISI Impact Factor (2018) = 0.662
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q3
Volume: 27 Number: 1 Page/Article ID: 111-120 Published: February 2020

180 Title: Investigating the use of sensory information to detect and track prey by the Sunda pangolin (Manis javanica) with conservation in mind
Authors: Joshua D. DiPaola, Marnoch Yindee^ & Joshua M. Plotnik*
Source: Scientific Reports
ISI Impact Factor (2018) = 4.011
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 10 Number: – Page/Article ID: 9787 Published: June 2020

179 Title: Phospholipid-Protein Structured Membrane for Microencapsulation of DHA Oil and Evaluation of Its In Vitro Digestibility: Inspired by Milk Fat Globule Membrane
Authors: Ying Chen, Hui Ge, Yan Zheng, Hong Zhang, Ye Li, Xiurong Su, Worawan Panpipat, Oi-Ming Lai, Chin-Ping Tan and Ling-Zhi Cheong*
Source: Journal of Agricultural and Food Chemistry
ISI Impact Factor (2018) = 3.571
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 68 Number: 22 Page/Article ID: 6190-6201 Published: May 2020

178 Title: Synthesis and Transfection Efficiencies of Divalent Ammonium Headgroup Cationic Lipids with Different Hydrophobic Tails
Authors: W. Radchatawedchakoon*, N. Niyomtham^, C. Thongbamrer, C. Posa, U. Sakee, W. Roobsoong, J. Sattabongkot, P. Opanasopit & B. Yingyongnarongkul
Source: Russian Journal of Bioorganic Chemistry
ISI Impact Factor (2018) = 0.794
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q4
Volume: 46 Number: – Page/Article ID: 417-428 Published: May 2020

177 Title: Physicochemical and techno‐functional properties of acid‐aided pH shifted protein isolate from over‐salted duck eggs (Anas platyrhucus) albumen
Authors: Worawan Panpipat and Manat Chaijan*
Source: International Journal of Food Science & Technology
ISI Impact Factor (2018) = 2.281
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 55 Number: 6 Page/Article ID: 2619-2629 Published: June 2020

176 Title: Expression of actively soluble antigen-binding fragment (Fab) antibody and GFP fused Fab in the cytoplasm of the engineered Escherichia coli
Authors: Supaluk Krittanai, Waraporn Putalun, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Thaweesak Juengwatanatrakul and Gorawit Yusakul*
Source: Molecular Biology Reports
ISI Impact Factor (2018) = 2.107
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q2
Volume: 47 Number: – Page/Article ID: 4519-4529 Published: June 2020

175 Title: Effect of Actinomycin D Isolated From the Cultured Broth of Marine Streptomyces spp. on Cell Division Protein FtsZ
Authors: Phennapa Charoenwiwattanakij, Jaturong Pratuangdejkul, Sumet chongruchiroj, Khanit Suwanborirux, Chitti Thawai, Jiraporn Chingunpitak^ and Veena Satitpatipan*
Source: Chiang Mai Journal of Science
ISI Impact Factor (2018) = 0.342
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q4
Volume: 47 Number: 3 Page/Article ID: 362-377 Published: May 2020

174 Title: Performance Evaluation of Community Hospitals in Thailand: An Analysis Based on the Balanced Scorecard Concept
Authors: Somnuk AUJIRAPONGPAN*, Kanookwan MEESOOK^, Pornpan THEINSATHID and Chanidapa MANEECHOT
Source: Iranian Journal of Public Health
ISI Impact Factor (2018) = 1.225
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q3
Volume: 49 Number: 5 Page/Article ID: 906-913 Published: May 2020

173 Title: Late administration of caffeine affects cardiac maturation in chick embryos: A combined two and three dimensional morphogenetic and gene analyses
Author(s): Nichapha Chandee^, Nutmethee Kruepunga, Thanyarat Leckchaoum, Pakpoom Thintharua, Wattana Weerachatyanukul and Somluk Asuvapongpatana*
Source: European Journal of Anatomy
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 24 Number: 3 Page/Article ID: 211-220 Published: May 2020

172 Title: Educating Women Entrepreneurs about Successful Adoption of Online Social Activity
Author(s): Hira Batool* and Kalim Ullah
Source: Journal of Entrepreneurship Education
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 23 Number: 2 Page/Article ID: 1-9 Published: April 2020

171 Title: Role of Social Learning in Women Entrepreneurship Behavior
Author(s): Hira Batool*
Source: Journal of Entrepreneurship Education
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 23 Number: 2 Page/Article ID: 1-11 Published: April 2020

170 Title: Development of a high-performance liquid chromatography for analysis of corosolic acid in lagerstroemia species and their hypoglycemic potentials
Author(s): Gorawit Yusakul^, Paritad Saensom, Nattapol Mitsantia, Chattarika Pengdee and Waraporn Putalun*
Source: Songklanakarin Journal of Science and Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 42 Number: 2 Page/Article ID: 314-320 Published: March-April 2020

169 Title: Paraoxonase 1 (PON1) L55M and Q192R polymorphisms are associated with type 2 diabetes mellitus in Southern Thai subjects
Authors: Didas N , Thitisopee W , Porntadavity S , Nuinoon M^ , Bhoopong P^ and Jeenduang N*
Source: Journal of the Medical Association of Thailand
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q4
Volume: 103 Number: 5 Page/Article ID: 472-480 Published: May 2020

168 Title: FTIR microspectroscopy for the assessment of mycoplasmas in HepG2 cell culture
Authors: Piman Pocasap, Natthida Weerapreeyakul* Cholpajsorn Junhom, Preeyaporn Plaimee Phiboonchaiyanan, Montra Srisayam, Apiyada Nonpunya, Boondaree Siriwarin^, Munthipha Khamphio, Chaiyachet Nanok,
Kanjana Thumanu, Waraporn Tanthanuch and Sahapat Barusrux^
Source: Applied Sciences
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q1
Volume: 10 Number: 11 Page/Article ID: 3766 Published: May 2020

167 Title: Motility, Viability, and Abnormality of the Spermatozoa of Bali Bull with Andromed® and Egg Yolk-Tris Diluents Stored at 4 °C
Authors: R. Suhardi*, N. Megawati, F. Ardhani, P. Summpunn and S. Wuthisuthimethavee
Source: Iranian Journal of Applied Animal Science
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q4
Volume: 10 Number: 2 Page/Article ID: 249-256 Published: June 2020

166 Title: Etiology, Treatment, and Outcome of Children Aged 3 to 36 Months With Fever Without a Source at a Community Hospital in Southern Thailand
Authors: Nonthapan Phasuk* and Awirut Nurak
Source: Journal of Primary Care & Community Health
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 11 Number: – Page/Article ID: 2150132720915404 Published: April 2020

165 Title: Factors related to musculoskeletal disorders in quality control palm workers at palm purchasing establishments in Sichon District, Nakhon Si Thammarat, Thailand
Author(s): Jittaporn Mongkonkansai*, Chamnong Thanapop, Uraiwan Madardam, Adulropa Cheka, Aliya Epong and Arfan Arwae
Source: Annals of Agricultural and Environmental Medicine
ISI Impact Factor (2018) = 1.030
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q2
Volume: 27 Number: 2 Page/Article ID: 207-210 Published: June 2020

164 Title: On weakly graded posets of order-preserving maps under the natural partial order
Author(s): Phichet Jitjankarn*
Source: Communications of the Korean Mathematical Society
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 35 Number: 2 Page/Article ID: 347-358 Published: April 2020

163 Title: Melamine-based Covalent Organic Polymers (MCOPs) as Lipase Nanocarrier for Recyclable Esters Hydrolysis and Transesterification
Authors: Zhihao Wang, Ying Chen, Jiahe Zhao, Guoliang Gao, Worawan Panpipat, Ling-Zhi Cheong* and Cai ShenSource: Journal of Oleo Science
ISI Impact Factor (2018) = 1.208
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 69 Number: 6 Page/Article ID: 627-634 Published: June 2020

162 Title: Curcuma longa ethanol extract and Curcumin inhibit the growth of Acanthamoeba triangularis trophozoites and cysts isolated from water reservoirs at Walailak University, Thailand
Authors: Watcharapong Mitsuwan, Chooseel Bunsuwansakul, Theodore Ebenezer Leonard, Sawanya Laohaprapanon, Kruawan Hounkong, Kingkan Bunluepuech, Chalermpon Kaewjai, Tooba Mahboob, Chandramathi Sumudi Raju, Mahaveer Dhobi, Maria de Lourdes Pereira, Muhammad Nawaz, Christophe Wiart, Abolghasem Siyadatpanah, Roghayeh Norouzi and Veeranoot Nissapatorn*
Source: Pathogens and Global Health
ISI Impact Factor (2018) = 1.969
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 114 Number: 4 Page/Article ID: 194-204 Published: June 2020

161 Title: Bayesian network revealing pathways to workplace innovation and career satisfaction in the public service
Author(s): Warit Wipulanusat, Kriengsak Panuwatwanich, Rodney A. Stewart*, Stewart L. Arnold and Jue Wang
Source: Journal of Management Analytics
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 7 Number: 2 Page/Article ID: 253-280 Published: June 2020

160 Title: PLGA Nanoparticles Loaded With Gallic Acid- A Constituent of Leea Indica Against Acanthamoeba Triangularis
Authors: Tooba Mahboob, Muhammad Nawaz*, Maria de Lourdes Pereira, Tan Tian-Chye, Chandramathi Samudi, Shamala Devi Sekaran, Christophe Wiart and Veeranoot Nissapatorn*
Source: Scientific Reports
ISI Impact Factor (2018) = 4.011
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 10 Number: – Page/Article ID: 8954 Published: June 2020

159 Title: Aldous Huxley’s search for unity: The epiphanies of Eyeless in Gaza
Authors: Andrija Matic*
Source: Orbis Litterarum
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 75 Number: 3 Page/Article ID: 129-13 Published: June 2020

158 Title: Physicochemical and techno-functional properties of acid-aided pH-shifted protein isolate from over-salted duck egg (Anas platyrhucus) albumen
Authors: Worawan Panpipat and Manat Chaijan*
Source: International Journal of Food Science and Technology
ISI Impact Factor (2018) = 2.281
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 55 Number: 6 Page/Article ID: 2619-2629 Published: June 2020

157 Title: Patterns of Association between Marine Sponges and the Associated Organisms: Case Study, Losin Island, Pattani, Thailand
Authors: Udomsak DARUMAS*, Supaporn PHASOMBUN and Ratchanee PUTTAPREECHA
Source: Walailak Journal of Science and Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q4
Volume: 17 Number: 6 Page/Article ID: 514-528 Published: June 2020

156 Title: Upgrading biogas to biomethane: Alkaline recovery of absorbed solution by thermal decomposition
Authors: Thiwa Rattanaya, Prawit Kongjan, Charun Bunyakan, Alissara Reungsang and Rattana Jariyaboon*
Source: Process Safety and Environmental Protection
ISI Impact Factor (2018) = 4.384
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 138 Number: – Page/Article ID: 157-166 Published: June 2020

155 Title: Smartphone colorimetry of fine-paste ware in Hindu-Buddhist rituals
Authors: Chitnarong Sirisathitkul, Krissananan Ekmataruekul, Yaowarat Sirisathitkul* and Wannasan Noonsuk
Source: European Journal of Science and Theology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q1
Volume: 16 Number: 3 Page/Article ID: 119291 Published: June 2020

154 Title: Structure–activity relationship and in vitro inhibition of human cytochrome CYP2A6 and CYP2A13 by flavonoids
Authors: Supattra Boonruang, Khanistha Prakobsri, Phisit Pouyfung, Aruna Prasopthum, Pornpimol Rongnoparut and Songklod Sarapusit*
Source: Xenobiotica
ISI Impact Factor (2018) = 1.902
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 50 Number: 6 Page/Article ID: 630-639 Published: June 2020
————————————– June 2020

153 Title: Effect of Atmospheric Pressure Cold Plasma on Biophysical Properties and Aggregation of Natural Actomyosin from Threadfin Bream (Nemipterus bleekeri)
Authors: Worawan Panpipat & Manat Chaijan*
Source: Food and Bioprocess Technology
ISI Impact Factor (2018) = 3.032
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 13 Number: – Page/Article ID: 851-859 Published: May 2020

152 Title: Prevalence and risk factors related to poor outcome of patients with severe Plasmodium vivax infection: a systematic review, meta-analysis, and analysis of case reports
Authors: Manas Kotepui*, Kwuntida Uthaisar Kotepui, Giovanni De Jesus Milanez & Frederick Ramirez Masangkay
Source: BMC Infectious Diseases
ISI Impact Factor (2018) = 2.565
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q1
Volume: 20 Number: – Page/Article ID: 363 Published: May 2020

151 Title: High Nitric Oxide Adaptation in Isogenic Primary and Metastatic Head and Neck Cancer Cells
Authors: Kusumawadee Utispan* and Sittichai Koontongkaew
Source: Anticancer Research
ISI Impact Factor (2018) = 1.935
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q2
Volume: 40 Number: 5 Page/Article ID: 2657-2665 Published: May 2020

150 Title: A closed-form formula for the conditional expectation of the extended CIR process
Authors: Nopporn Thamrongrat and Sanae Rujivan*
Source: Songklanakarin Journal of Science and Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 42 Number: 2 Page/Article ID: 424-429 Published: March-April 2020

149 Title: Continuous homomorphisms, the left-gyroaddition action and topological quotient gyrogroups
Authors: Watchareepan Atiponrat and Rasimate Maungchang
Source: Quasigroups and Related Systems
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q4
Volume: 28 Number: 1 Page/Article ID: 17-28 Published: May 2020

148 Title: Limit Distribution Functions for Sums of the Reciprocals of a Power of Tangent of Random Variables
Authors: Kittipong Laipaporn, Kanokwan Burimas and Petcharat Rattanawong*
Source: Thai Journal of Mathematics
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q4
Volume: 2020 Number: SI Page/Article ID: 177-190 Published: January-February 2020

147 Title: Headgroup modification of cholesterol-based cationic lipids: Synthesis, transfection efficiency evaluation, and serum compatibility
Authors: Chopaka Thongbamrer, Nattisa Niyomtham, Chayutra Chaiwut, Charoen Posa, Nuttapon Apiratikul, Ek Sangvichien, Praneet Opanasopit, Uthai Sakee, Boon-ek Yingyongnarongkul and Widchaya Radchatawedchakoon*
Source: Songklanakarin Journal of Science and Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 42 Number: 1 Page/Article ID: 213-221 Published: January-February 2020

146 Title: Biochar production from palm oil mill residues and application of the biochar to adsorb carbon dioxide
Authors: Archw Promraksa and Nirattisai Rakmak*
Source: Heliyon
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q1
Volume: 6 Number: 5 Page/Article ID: e04019 Published: May 2020

145 Title: Synthesis and in vitro bioactivity of three-dimensionally ordered macroporous-mesoporous bioactive glasses; 45S5 and S53P4
Authors: Reedwan Bin-Zafar Auniq, Nattawipa Pakasri & Upsorn Boonyang*
Source: Journal of the Korean Ceramic Society
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 57 Number: – Page/Article ID: 305-313 Published: May 2020

144 Title: Hyperglycaemia-induced diabetic amyotrophy: A case report from a family medicine clinic
Authors: Apichai Wattanapisit*, Sanhapan Wattanapisit and Jaruporn Thongruch
Source: BJGP Open
Database: PubMed
Best Quartile: –
Volume: 4 Number: 1 Page/Article ID: bjgpopen20X101026 Published: January 2020

143 Title: Public Health Perspectives on eSports
Authors: Apichai Wattanapisit*, Sanhapan Wattanapisit and Sunton Wongsiri
Source: Public Health Reports
ISI Impact Factor (2018) = 2.039
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 135 Number: 3 Page/Article ID: 295-298 Published: May 2020

142 Title: RNA Sequence Analysis of Growth-Related Genes in Penaeus monodon
Authors: Nifareesa CHEALOH, Sataporn DIREKBUSARAKOM, Piyapong CHOTIPUNTU, Pitchanee JARIYAPONG, Hidehiro KONDO, Ikuo HIRONO and Suwit WUTHISUTHIMETHAVEE*
Source: Walailak Journal of Science and Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q4
Volume: 17 Number: 5 Page/Article ID: 489-502 Published: May 2020

141 Title: Database System Development for the Care of Elders in the Community
Authors: Urai JARAEPRAPAL and Puangrat JINPON*
Source: Walailak Journal of Science and Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q4
Volume: 17 Number: 5 Page/Article ID: 412-422 Published: May 2020

140 Title: Southern-style Pad Thai sauce: From traditional culinary treat to convenience food in retortable pouches
Authors: Yanyong Cheenkaew, Worawan Panpipat and Manat Chaijan*
Source: PLoS ONE
ISI Impact Factor (2018) = 2.776
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 15 Number: 5 Page/Article ID: e0233391 Published: May 2020

139 Title: Michelia Essential Oil Inhalation Increases Fast Alpha Wave Activity
Authors: Phanit Koomhin*, Apsorn Sattayakhom, Supaya Chandharakool, Jennarong Sinlapasorn, Sarunnat Suanjan, Sarawoot Palipoch, Prasit Na-ek, Chuchard Punsawad and Narumol Matan
Source: Scientia Pharmaceutica
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 88 Number: 2 Page/Article ID: 23 Published: May 2020

138 Title: Natural rubber modification as a pre-vulcanized latex impregnated with TiO2 for photo-catalytic degradation of gaseous benzene
Authors: Peerapol Kaoien, Wipawee Dechapanya*, Attaso Khamwichit and Kowit Suwannahong
Source: Heliyon
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q1
Volume: 6 Number: 5 Page/Article ID: e03912 Published: May 2020

137 Title: Health-Risk Behaviours and Injuries among Youth and Young Adults in Chiang Mai, Thailand: A Population-Based Survey
Authors: Apichai Wattanapisit, Wichuda Jiraporncharoen, Kanokporn Pinyopornpanish, Surin Jiraniramai, Kanittha Thaikla and Chaisiri Angkurawaranon*
Source: International Journal of Environmental Research and Public Health
ISI Impact Factor (2018) = 2.031
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q2
Volume: 17 Number: 10 Page/Article ID: 3696 Published: May 2020

136 Title: Perspectives on Using Online Platforms for Promoting Running and Walking Activities
Authors: Apichai Wattanapisit*, Waluka Amaek, Naparat Sukkriang, Sanhapan Wattanapisit and Sunton Wongsiri
Source: Frontiers in Public Health
ISI Impact Factor (2018) = 2.031
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2
Volume: 8 Number: – Page/Article ID: 150 Published: April 2020

135 Title: Pharmacogenetics of drug dependence: Polymorphisms of genes involved in GABA neurotransmission
Authors: Sutisa Nudmamud-Thanoi*, Siriluk Veerasakul and Samur Thanoi
Source: Neuroscience Letters
ISI Impact Factor (2018) = 2.173
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q3
Volume: 726 Number: – Page/Article ID: 134463 Published: May 2020

134 Title: Physical and mechanical properties of natural rubber modified cement paste
Authors: Gampanart Sukmak, Patimapon Sukmak, Suksun Horpibulsuk*, Teerasak Yaowarat, Kittipong Kunchariyakun, Orasa Patarapaiboolchai and Arul Arulrajah
Source: Construction and Building Materials
ISI Impact Factor (2018) = 4.046
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 244 Number: – Page/Article ID: 118319 Published: May 2020

133 Title: Simultaneous nitrogen fixation and ethanol production by Zymomonas mobilis
Authors: Suriya Palamae, Wanna Choorit, Tawan Chatsungnoen and Yusuf Chisti*
Source: Journal of Biotechnology
ISI Impact Factor (2018) = 3.163
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 314-315 Number: – Page/Article ID: 41-52 Published: May 2020
————————————– May 2020

132 Title: Oxidative Upgrade of Furfural to Succinic Acid Using SO3H-Carbocatalysts with Nitrogen Functionalities Based on Polybenzoxazine
Authors: Uthen Thubsuang*, Suphawadee Chotirut, Kamchai Nuithitikul, Apirak Payaka, Nicharat Manmuanpom, Thanyalak Chaisuwan and Sujitra Wongkasemjit
Source: Journal of Colloid and Interface Science
ISI Impact Factor (2018) = 6.361
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 565 Number: – Page/Article ID: 96-109 Published: April 2020

131 Title: Seroprevalence of Toxocara canis infection and associated risk factors among primary schoolchildren in rural Southern Thailand
Authors: Nonthapan Phasuk and Chuchard Punsawad*
Source: Tropical Medicine and Health
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 48 Number: – Page/Article ID: 23 Published: April 2020

130 Title: Identification of knee osteoarthritis disability phenotypes regarding activity limitation: A cluster analysis
Authors: Mantana Vongsirinavarat*, Patcharin Nilmart, Sirikarn Somprasong and Benjawan Apinonkul
Source: BMC Musculoskeletal Disorders
ISI Impact Factor (2018) = 2.002
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2
Volume: 21 Number: – Page/Article ID: 237 Published: April 2020

129 Title: Phase variation in latB associated with a fatal Pasteurella multocida outbreak in captive squirrel gliders
Authors: Lida Omaleki*, Scott A. Beatson, Thotsapol Thomrongsuwannakij, Patrick J. Blackall, Nicky B. Buller, Sam D. Hair, Simone D. Vitali, Alisa M. Wallace, Conny Turni and Brian M. Forde
Source: Veterinary Microbiology
ISI Impact Factor (2018) = 2.791
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 243 Number: – Page/Article ID: 108612 Published: April 2020

128 Title: Factors Predicting Stress among Nurses in the Situation of Unrest of the Four Southern Border Provinces of Thailand
Authors: Nidarat CHOOWICHIAN, Darawan THAPINTA*, Hunsa SETHABOUPPHA, Petsunee THUNGJAROENKUL
Source: Walailak Journal of Science and Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q4
Volume: 17 Number: 3 Page/Article ID: 269-284 Published: March 2020

127 Title: Detection of Acanthamoeba spp. in two major water reservoirs in the Philippines
Authors: Giovanni Milanez, Frederick Masangkay, Frieda Hapan, Thea Bencito, Marcus Lopez, Jeffrey Soriano, Abdee Ascano, Louella Lizarondo, Joseph Santiago, Voravuth Somsak, Manas Kotepui, Amalia Tsiami and Jitbanjong Tangpong* and Panagiotis Karanis
Source: Journal of Water and Health
ISI Impact Factor (2018) = 1.683
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 18 Number: 2 Page/Article ID: 118-126 Published: April 2020

126 Title: Thermal and Light-Activated Spin Crossover in Iron(III) qnal Complexes
Authors: Warisa Thammasangwan, Phimphaka Harding, Shane G. Telfer, Adil Alka?, Wasinee Phonsri, Keith S. Murray, Rodolphe Clarac, Mathieu Rouzinres, Guillaume Chastanet and David J. Harding*
Source: European Journal of Inorganic Chemistry
ISI Impact Factor (2018) = 2.578
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2
Volume: 2020 Number: 14 Page/Article ID: 1325-1330 Published: April 2020

125 Title: The modified G6PD deficiency screening test
Authors: Rungnapha Krithong, Manit Nuinoon, Suputcha Pramtong, Piyawit Sasuk and Orawan Sarakul*
Source: Accreditation and Quality Assurance
ISI Impact Factor (2018) = 0.800
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q2
Volume: 25 Number: – Page/Article ID: 121-126 Published: April 2020

124 Title: Phase Transformations in Mn–Al and Mn–Bi Magnets by Repeated Heat Treatment
Authors: P. Saetang, T. Charoensuk, U. Boonyang, P. Jantaratana & C. Sirisathitkul*
Source: Romanian Reports in Physics
ISI Impact Factor (2018) = 1.176
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 73 Number: – Page/Article ID: 929-936 Published: April 2020

123 Title: Coral Diversity at Losin Pinnacle, an Offshore Reef in the Gulf of Thailand: Toward a Future MPA
Authors: Mathinee Yucharoen*, Anchalee Chankong, Niphon Phongsuwan, Santi Ninwat, Udomsak Darumas, Suthira Thongkao and Supaporn Phasombun
Source: Frontiers in Marine Science
ISI Impact Factor (2018) = 3.086
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 7 Number: – Page/Article ID: 130 Published: March 2020

122 Title: Effective Collaborative Design of Large Virtual 3D Model using Multiple AR Markers
Authors: Poonpong Boonbrahm*, Charlee Kaewrat and Salin Boonbrahm
Source: Procedia Manufacturing
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 42 Number: – Page/Article ID: 387-392 Published: March 2020

121 Title: The Use of Marker-Based Augmented Reality in Space Measurement
Authors: Salin Boonbrahm*, Poonpong Boonbrahm and Charlee Kaewrat
Source: Procedia Manufacturing
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 42 Number: – Page/Article ID: 337-343 Published: March 2020

120 Title: Religious Discourse and Gender Security in Southern Thailand
Authors: Amporn Marddent*
Source: Austrian Journal of South-East Asian Studies
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 12 Number: 2 Page/Article ID: 225-247 Published: December 2019

119 Title: Effects of a Workplace-Based Virtual-Run Intervention Among University Employees
Authors: Apichai Wattanapisit*, Waluka Amaek, Watcharawat Promma, Phatcharawadee Srirug, Uchane Cheangsan, Satit Khwanchum, Wattana Chadakorn, Kanittha Eardmak and Narumon Chadakorn
Source: International Journal of Environmental Research and Public Health
ISI Impact Factor (2018) = 2.468
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q2
Volume: 17 Number: 8 Page/Article ID: 2745 Published: April 2020

118 Title: Learning Outcomes of a General English Course Implementing Multiple E-learning Technologies and Active Learning Concepts
Authors: Budi Waluyo*
Source: Journal of Asia TEFL
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 17 Number: 1 Page/Article ID: 160-181 Published: April 2020

117 Title: Antifungal Efficacy of Chitosan-Modified Zinc Oxide Nanoparticles on Tube Sedge Products
Authors: Pachara Pholnak, Jidapa Khongbun, Kullanan Suksom, Monthon Lertworapreecha, Sumetha Suwanboon and Chitnarong Sirisathitkul*
Source: Journal of Nanostructures
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 10 Number: 2 Page/Article ID: 424-433 Published: April 2020

116 Title: The Genus Ototropis (Leguminosae-Papilionoideae) in Thailand
Authors: Witsanu Saisorn and Pranom Chantaranothai*
Source: Tropical Natural History
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 20 Number: 1 Page/Article ID: 72-88 Published: April 2020

115 Title: Treatment of Fresh Water Hyacinth with Essential Oil Emulsion and Subsequent Use of the Plant Material for Control of Aspergillus flavus on Rice Dessert Products
Authors: Sumethee Songsamoe and Narumol Matan*
Source: BioResources
ISI Impact Factor (2018) = 1.396
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2
Volume: 15 Number: 2 Page/Article ID: 2147-2162 Published: April 2020

114 Title: Formulation development and in-vitro evaluation of montelukast sodium pressurized metered dose inhaler
Authors: Somchai Sawatdee, Titpawan Nakpheng, Branda Tan Wan Yi, Bradon Teo Yu Shen, Sivaram Nallamolu and Teerapol Srichana*
Source: Journal of Drug Delivery Science and Technology
ISI Impact Factor (2018) = 2.606
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2
Volume: 56 Number: – Page/Article ID: 101534 Published: April 2020

113 Title: Waterborne protozoan pathogens in environmental aquatic biofilms: Implications for water quality assessment strategies
Authors: Frederick R. Masangkay*, Giovanni D. Milanez, AmaliaTsiami, Freida Z. Hapan, Voravuth Somsak, Manas Kotepui, Jitbanjong Tangpong and Panagiotis Karanis
Source: Environmental Pollution
ISI Impact Factor (2018) = 5.714
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 259 Number: – Page/Article ID: 113903 Published: April 2020

112 Title: Daily and seasonal variation of muscid flies (Diptera: Muscidae) in Chiang Mai province, northern Thailand
Authors: Tunwadee Klong-klaew, Narin Sontigun, Chutharat Samerjai, Sangob Sanit, Kom Sukontason, Jeffery K. Tomberlin, Pradya Somboon, Theeraphap Chareonviriyaphap, Hiromu Kurahashi and Kabkaew L. Sukontason*
Source: Acta Tropica
ISI Impact Factor (2018) = 2.629
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 204 Number: – Page/Article ID: 105348 Published: April 2020
————————————– April 2020

111 Title: Novel syngeneic animal model of tobacco-associated oral cancer reveals the activity of in situ anti-CTLA-4
Authors: Zhiyong Wang, Victoria H. Wu, Michael M. Allevato, Mara Gilardi, Yudou He, Juan Luis Callejas-Valera, Lynn Vitale-Cross, Daniel Martin, Panomwat Amornphimoltham, James Mcdermott, Yusuke Goto, Alfredo A. Molinolo, Andrew B. Sharabi, Ezra E. W. Cohen, Qianming Chen, J. Guy Lyons, Ludmil B. Alexandrov and J. Silvio Gutkind*
Source: Cancer Immunology Research
ISI Impact Factor (2018) = 8.619
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 8 Number: 3 Page/Article ID: 110-110 Published: March 2020

110 Title: α-Glucosidase and α-amylase inhibitory activities of medicinal plants in Thai antidiabetic recipes and bioactive compounds from Vitex glabrata R. Br. stem bark
Authors: Suriyan Thengyai, Pitchanan Thiantongin, Chonlatid Sontimuang, Chitchamai Ovatlarnporn and Panupong Puttarak*
Source: Journal of Herbal Medicine
ISI Impact Factor (2018) = 1.554
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 19 Number: – Page/Article ID: 100302 Published: February 2020

109 Title: New triterpenoid saponin glycosides from the fruit fibers of Trichosanthes cucumerina L.
Authors: Parichat Suebsakwong, Wanatsanan Chulrik, Warangkana Chunglok, Jian-Xin Li, Zhu-Jun Yao and Apichart Suksamrarn*
Source: RSC Advances
ISI Impact Factor (2018) = 3.049
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 10 Number: 18 Page/Article ID: 10461-10470 Published: March 2020

108 Title: Long-Term Persistence of Chikungunya Virus-Associated Manifestations and Anti-Chikungunya Virus Antibody in Southern Thailand: 5 Years After an Outbreak in 2008-2009
Authors: Putrada Ninla-aesong*, Winyou Mitarnun and Kusumarn Noipha
Source: Viral Immunology
ISI Impact Factor (2018) = 1.417
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q3
Volume: 33 Number: 2 Page/Article ID: 86-93 Published: March 2020

107 Title: Hybrid central odontogenic fibroma with central giant cell granuloma like lesion: A case report and review of the literature
Authors: Sakanus Vijintanawan, Kumar KC, Anchisa Aittiwarapoj and Natthamet Wongsirichat*
Source: Siriraj Medical Journal
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 71 Number: 5 Page/Article ID: 426-431 Published: October 2019

106 Title: Newly Isolated High Squalene Producing Thraustochytrid Strain Aurantochytrium sp. P5/2 from Mangrove Habitats in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
Authors: Tarnhatai MALAWET, Phuwadol BANGRAK, Yuwadee PEERAPORNPISAL and Niyom KAMLANGDEE*
Source: Walailak Journal of Science and Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q4
Volume: 17 Number: 3 Page/Article ID: 212-221 Published: March 2020

105 Title: Judgement in artificial eruption of embedded teeth from an oral surgery perspective: Review article
Authors: Basel Mahardawi, Kumar K C, Kanin Arunakul, Teeranut Chaiyasamut and Natthamet Wongsirichat*
Source: Journal of the Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 46 Number: 1 Page/Article ID: 12-18 Published: February 2020

104 Title: A comparative study of the effectiveness of using popular DNN object detection algorithms for pith detection in cross-sectional images of parawood
Authors: Wattanapong Kurdthongmee
Source: Heliyon
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q1
Volume: 6 Number: 12 Page/Article ID: e03480 Published: February 2020

103 Title: Nematocidal effect of Piper retrofractum Vahl on morphology and ultrastructure of Strongyloides stercoralis third-stage infective larvae
Authors: D. Riyong*, C. Sangkhantree, D. Champakaew, A. Jitpakdi, P. Tippawangkosol, A. Junkum, U. Chaithong, A. Wannasan, T. Yasanya, P. Somboon and B. Pitasawat
Source: Journal of Helminthology
ISI Impact Factor (2018) = 1.436
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 94 Number: – Page/Article ID: e130 Published: February 2020

102 Title: Ethanolic Extract of Ocimum sanctum Leaves Reduced Invasion and Matrix Metalloproteinase Activity of Head and Neck Cancer Cell Lines
Authors: Kusumawadee Utispan*, Nattisa Niyomtham, Boon-ek Yingyongnarongkul and Sittichai Koontongkaew
Source: Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 21 Number: 2 Page/Article ID: 363-370 Published: February 2020

101 Title: Physical activity and creativity of children and youths
Authors: Nitita Piya-amornphan*, Anoma Santiworakul, Salila Cetthakrikul & Phatcharawadee Srirug
Source: BMC Pediatrics
ISI Impact Factor (2018) = 1.983
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 20 Number: – Page/Article ID: 118 Published: March 2020

100 Title: Enhanced plumbagin production in Plumbago indica root culture by simultaneous and sequential dual elicitations using chitosan with L-alanine and methyl-B-cyclodextrin
Authors: Amit Jaisi & Pharkphoom Panichayupakaranant*
Source: Bioresources and Bioprocessing
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q1
Volume: 7 Number: – Page/Article ID: 10 Published: February 2020

99 Title: A novel non-cytotoxic synthetic peptide, Pug-1, exhibited an antibiofilm effect on Streptococcus mutans adhesion
Authors: P. Kokilakanit, S. Koontongkaew, S. Roytrakul and K. Utispan*
Source: Letters in Applied Microbiology
ISI Impact Factor (2018) = 1.805
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 70 Number: 3 Page/Article ID: 151-158 Published: March 2020

98 Title: Quintaquinone, a Merosesquiterpene from the Yellow Sponge Verongula cf. rigida Esper
Authors: Apisada Jiso, Siriporn Kittiwisut, Ruttanaporn Chantakul, Supreeya Yuenyongsawad, Sumaitt Putchakarn, Till F. Schaberle, Prapapan Temkitthaworn, Kornkanok Ingkaninan, Kulathida Chaithirayanon and Anuchit Plubrukarn*
Source: Journal of Natural Products
ISI Impact Factor (2018) = 4.257
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 83 Number: 2 Page/Article ID: 532-536 Published: February 2020

97 Title: Unraveling the vertical motion of Dipterocarpus alatus seed using Tracker
Authors: Thammarong Eadkong, Pimchanok Pimton, Punsiri Dam-O* and Phongpichit Channuie
Source: Physica Scripta
ISI Impact Factor (2018) = 2.151
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2
Volume: 95 Number: 5 Page/Article ID: 055003 Published: Macrh 2020

96 Title: Combination of zingerone and dihydroartemisinin presented synergistic antimalarial activity against Plasmodium berghei infection in BALB/c mice as in vivo model
Authors: Sakaewan Ounjaijean and Voravuth Somsak*
Source: Parasitology International
ISI Impact Factor (2018) = 2.017
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2
Volume: 76 Number: – Page/Article ID: 102088 Published: February 2020

95 Title: Overview of Surgical Therapies for Obstructive Sleep Apnea: a Concise Review Literature
Authors: Lee Kian Khoo, Sutichai Norranitchaiyakul, Suphachai Suphangul and Natthamet Wongsirichat
Source: Siriraj Medical Journal
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 72 Number: 1 Page/Article ID: 87-94 Published: February 2020

94 Title: Additive adjugate-commuting preservers between matrix spaces
Authors: Prathomjit Khachorncharoenkul, Sajee Pianskool and Apirat Siraworakun
Source: Asian-European Journal of Mathematics
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 13 Number: 1 Page/Article ID: 2050114 Published: February 2020

93 Title: Review-Flexible and Stretchable Electrochemical Sensing Systems: Materials, Energy Sources, and Integrations
Authors: Itthipon Jeerapan* and Sujittra Poorahong*
Source: Journal of The Electrochemical Society
ISI Impact Factor (2018) = 3.120
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 2020 Number: 167 Page/Article ID: 037573 Published: March 2020

92 Title: Overexpression of Sphingosine Kinase-1 and Sphingosine-1-Phosphate Receptor-3 in Severe Plasmodium falciparum Malaria with Pulmonary Edema
Authors: Parnpen Viriyavejakul and Chuchard Punsawad*
Source: BioMed Research International
ISI Impact Factor (2018) = 2.197
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 2020 Number: 2020 Page/Article ID: 3932569 Published: February 2020

91 Title: Utilization of chemically treated cashew-nut shell as potential adsorbent for removal of Pb(II) ions from aqueous solution
Authors: Kamchai Nuithitikul*, Rapeeporn Phromrak and Wikanda Saengngoen
Source: Scientific Reports
ISI Impact Factor (2018) = 4.011
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 10 Number: – Page/Article ID: 3343 Published: February 2020

90 Title: Estimating pan coefficient using soft computing methods
Authors: Pakorn Ditthakit and Natapon Kaewthong
Source: International Journal of Civil Engineering and Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 11 Number: 3 Page/Article ID: 51-62 Published: February 2020

89 Title: Seasons and water container types affecting Culex spp. in southern Thailand
Authors: Anantanit Chumsri, Fahmida Wazed Tina, Mullica Jaroensutasinee* and Krisanadej Jaroensutasinee
Source: Journal of Animal Behaviour and Biometeorology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 8 Number: 1 Page/Article ID: 55-62 Published: January 2020

88 Title: A novel non-cytotoxic synthetic peptide, Pug-1, exhibited an antibiofilm effect on Streptococcus mutans adhesion
Authors: Paopanga Kokilakanit, Sittichai Koontongkaew, Sittiruk Roytrakul and Kusumawadee Utispan*
Source: Letters in Applied Microbiology
ISI Impact Factor (2018) = 1.805
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q2
Volume: 70 Number: 3 Page/Article ID: 151-158 Published: March 2020
————————————– March 2020

87 Title: Antioxidant and Tyrosinase Inhibitory Properties of an Aqueous Extract of Garcinia atroviridis Griff. ex. T. Anderson Fruit Pericarps
Authors: Moragot Chatatikun, Pitaksit Supjaroen, Patcharaporn Promlat, Chantanapa Chantarangkul, Sutida Waranuntakul, Jiraphat Nawarat, Jitbanjong Tangpong and Anchalee Chiabchalard*
Source: Pharmacognosy Journal
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 12 Number: 1 Page/Article ID: 71-78 Published: February 2020

86 Title: Integrating Internet-based applications in English language teaching: Teacher practices in a Thai university
Authors: Mark B. Ulla, William F. Perales and Veronico N. Tarrayo
Source: Issues in Educational Research
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 30   Number: 1   Page/Article ID: 365-378   Published: February 2020

85 Title: A trienone analog of curcumin, 1,7-bis(3-hydroxyphenyl)-1,4,6-heptatrien-3-one, possesses ROS- and caspase-mediated apoptosis in human oral squamous cell carcinoma cells in vitro
Authors: Tanyarath Utaipan*, Piyawan Boonyanuphong, Thipphawan Chuprajob, Apichart Suksamrarn and Warangkana Chunglok
Source: Applied Biological Chemistry
ISI Impact Factor (2018) = 1.559
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 63 Number: – Page/Article ID: 7 Published: February 2020

84 Title: Variations in the branching pattern of the canine coeliac trunk in Thailand: An anatomical study
Authors: Rachanchai Chawangwongsanukun, Krai Meemon, Damri Darawiroj* and Tuempong Wongtawan*
Source: Thai Journal of Veterinary Medicine
ISI Impact Factor (2018) = 0.318
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q3
Volume: 49 Number: 4 Page/Article ID: 327-333 Published: December 2019

83 Title: Xanthones protects lead-induced chronic kidney disease (CKD) via activating Nrf-2 and modulating NF-kB, MAPK pathway
Authors: Mohammad Nasiruddin Rana, Jitbanjong Tangpong* and Md Atiar Rahman
Source: Biochemistry and Biophysics Reports
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 21 Number: – Page/Article ID: 100718 Published: March 2020

82 Title: Predicting Pullout Resistance of Bearing Reinforcement Embedded in Cohesive-Frictional Soils
Authors: Gampanart Sukmak, Patimapon Sukmak, Apichet Joongklang, Artit Udomchai, Suksun Horpibulsuk*, Arul Arulrajah and Chakkrit Yeanyong
Source: Journal of Materials in Civil Engineering
ISI Impact Factor (2018) = 1.984
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 32 Number: 3 Page/Article ID: 04019379 Published: March 2020

81 Title: Traversable Wormholes Supported by GUP Corrected Casimir Energy
Authors: Kimet Jusufi, Phongpichit Channuie and Mubasher Jamil*
Source: European Physical Journal C
ISI Impact Factor (2018) = 4.843
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 80 Number: – Page/Article ID: 127 Published: February 2020

80 Title: The roots of conservative radicalism in southern Thailand’s Buddhist heartland
Authors: Patrick Jory* and Jirawat Saengthong
Source: Critical Asian Studies
ISI Impact Factor (2018) = 1.083
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 52 Number: 1 Page/Article ID: 127-148 Published: March 2020

79 Title: The Design of a Remote Online Holistic Monitoring System for a Wind Turbine
Authors: Long Zhao, Yuhao Zhou*, Igor B. M. Matsuo, Suratsavadee Koonlaboon Korkua and Wei-Jen Lee
Source: IEEE Transactions on Industry Applications
ISI Impact Factor (2018) = 3.347
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 56 Number: 1 Page/Article ID: 8890626 Published: February 2020

78 Title: Waring’s Problem for Hurwitz Quaternion Integers
Authors: Janyarak Tongsomporn, Nicola Oswald and Jörn Steuding
Source: Journal of Integer Sequences
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 22 Number: 8 Page/Article ID: 19.8.1 Published: December 2019

77 Title: Identify the Object’s Shape using Augmented Reality Marker-based Technique
Authors: Charlee Kaewrat and Poonpong Boonbrahm
Source: International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 9 Number: 6 Page/Article ID: 2193-2200 Published: December 2019

76 Title: Characterization of Nipa Palm’s (Nypa fruticans Wurmb.) Sap and Syrup as Functional Food Ingredients
Author(s): Renuka Phetrit, Manat Chaijan*, Supaluk Sorapukdee and Worawan Panpipat
Source: Sugar Tech
Database: ISI Impact Factor (2018) = 1.024
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 22 Number: – Page/Article ID: 191-201 Published: February 2020

75 Title: Dynamic Light Scattering and Image Analysis of FePt Based Nanoparticles from Size-Selective Precipitation
Author(s): Pharunee Sarmphim, Yaowarat Sirisathitkul*, Kasidapa Polprasarn and Chitnarong Sirisathitkul
Source: Journal of Cluster Science
Database: ISI Impact Factor (2018) = 2.125
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q3
Volume: 31 Number: – Page/Article ID: 421-428 Published: March 2020

74 Title: Techno-biofunctionality of mangostin extract-loaded virgin coconut oil nanoemulsion and nanoemulgel
Authors: Chatchai Sungpud, Worawan Panpipat*, Manat Chaijan and Attawadee Sae Yoon
Source: PLoS ONE
ISI Impact Factor (2018) = 2.776
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 15 Number: 1 Page/Article ID: e0227979 Published: January 2020
————————————– February 2020

73 Title: Investigation of Melioidosis Outbreak in Pig Farms in Southern Thailand
Authors: Wiyada Kwanhian, Treenate Jiranantasak, Aleeza T. Kessler, Bryn E. Tolchinsky, Sarah Parker, Jirarat Songsri, Suebtrakool Wisessombat, Kawinsaya Pukanha, Vincentius A. Testamenti, Pacharapong Khrongsee, Somporn Sretrirutchai, Jedsada Kaewrakmuk, Jitbanjong Tangpong and Apichai Tuanyok*
Source: Veterinary Sciences
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 7 Number: 1 Page/Article ID: 9 Published: January 2020

72 Title: Finger Joint Performance of Green-Glued Rubberwood (Hevea brasiliensis) Lumber
Authors: Suthon Srivaro*, Zoltan B?rcs?k, Zoltan Pasztory and Sataporn Jantawee
Source: BioResources
ISI Impact Factor (2018) = 1.396
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2
Volume: 14 Number: 4 Page/Article ID: 9110-9116 Published: December 2019

71 Title: Factors affecting sleep among Thai people with dementia attending an outpatient psychiatric department
Author(s): K. Sinsak Suvanchot and Wipawan Chaoum Pensuksan*
Source: Dementia
Database: ISI Impact Factor (2018) = 2.238
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 19 Number: 2 Page/Article ID: 135-147 Published: February 2020

70 Title: Complete regularity of paratopological gyrogroups
Authors: Watchareepan Atiponrat* and Rasimate Maungchang
Source: Topology and its Applications
ISI Impact Factor (2018) = 0.416
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q2
Volume: 270 Number: – Page/Article ID: 106951 Published: February 2020

69 Title: Can mobile health apps replace GPs? A scoping review of comparisons between mobile apps and GP tasks
Authors: Apichai Wattanapisit*, Chin Hai Teo, Sanhapan Wattanapisit, Emylia Teoh, Wing Jun Woo and Chirk Jenn Ng
Source: BMC Medical Informatics and Decision Making
ISI Impact Factor (2018) = 2.067
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 20 Number: – Page/Article ID: 5 Published: January 2020

68 Title: Isopimarane Diterpenoids from the Rhizomes of Kaempferia marginata and Their Potential Anti-inflammatory Activities
Authors: Ratchanaporn Chokchaisiri*, Waraluck Chaichompoo, Warangkana Chunglok, Sarot Cheenpracha, Lucksagoon Ganranoo, Nathaporn Phutthawong, Sareeya Bureekaew and Apichart Suksamrarn
Source: Journal of Natural Products
ISI Impact Factor (2018) = 4.257
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 83 Number: 1 Page/Article ID: 14-19 Published: January 2020

67 Title: The Deoxymiroestrol and Isoflavonoid Production and Their Elicitation of Cell Suspension Cultures of Pueraria candollei var. mirifica: from Shake Flask to Bioreactor
Authors: Orapin Udomsin, Gorawit Yusakul, Tharita Kitisripanya, Thaweesak Juengwatanatrakul and Waraporn Putalun*
Source: Applied Biochemistry and Biotechnology
Database: ISI Impact Factor (2018) = 2.140
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 190 Number: 1 Page/Article ID: 57-72 Published: January 2020

66 Title: Modified Kinetic Model of Biodiesel Production from Crude Palm Oil with Agitation to Increase Mixing Performance
Authors: Arwut Promraksa, Sirinapa On-Wong, Petcharee Nichawanich and Chairat Siripatana*
Source: Journal of Engineering and Applied Sciences
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 14 Number: 6 SI Page/Article ID: 9202-9208 Published: December 2019

65 Title: Synthesis and characterization of cadmium-bismuth microspheres for the catalytic and photocatalytic degradation of organic pollutants, with antibacterial, antioxidant and cytotoxicity assay
Authors: Faiza Qureshi*, Muhammad Nawaz*, Suriya Rehman, Sarah Ameen Almofty, Sumaira Shahzad, Veeranoot Nissapatorn and Muhammad Taha
Source: Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
ISI Impact Factor (2018) = 4.067
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 202 Number: – Page/Article ID: 111723 Published: January 2020

64 Title: Mitochondrial DNA-Based Identification of Forensically Important Flesh Flies (Diptera: Sarcophagidae) in Thailand
Authors: Chutharat Samerjai, Kabkaew L. Sukontason, Narin Sontigun, Kom Sukontason, Tunwadee Klong-klaew, Theeraphap Chareonviriyaphap, Hiromu Kurahashi, Sven Klimpel, Judith Kochmann, Atiporn Saeung, Pradya Somboon and Anchalee Wannasan*
Source: Insects
ISI Impact Factor (2018) = 2.139
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 11 Number: 1 Page/Article ID: 2 Published: January 2020
————————————– January 2020

63 Title: Additive effects on cotton dyeing with dye extract from achiote seeds
Authors: Podsawat Bunfueang, Siritron Samosorn, John B Bremner, Warayuth Sajomsang, Pattarapond Gonil, Anongnet Saisara and Montra Chairat*
Source: Indian Journal of Fibre & Textile Research
ISI Impact Factor (2018) = 0.511
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 44 Number: 4 Page/Article ID: 466-474 Published: December 2019

62 Title: Consumer Culture, Food Choices and Cultural Tourism Development: A Study from Thailand
Authors: Parichat Sriharan, Siwarit Pongsakonrrungsilp and Pimlapas Pongsakonrrungsilp
Source: International Journal of Innovation, Creativity and Change
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 7 Number: 5 Page/Article ID: 345-361 Published: December 2019

61 Title: Dynamic capabilities and high performance organization of hotel business: Empirical investigation into world class tourism destination
Authors: Kanittha Pattanasing, Somnuk Aujirapongpan* and Suwit Srimai
Source: Tourism and Hospitality Management
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 25 Number: 2 Page/Article ID: 377-401 Published: December 2019

60 Title: Proinflammatory Cytokines and Chemokines as Biomarkers of Persistent Arthralgia and Severe Disease After Chikungunya Virus Infection: A 5-Year Follow-Up Study in Southern Thailand
Authors: Putrada Ninla-aesong*, Winyou Mitarnun and Kusumarn Noipha
Source: Viral Immunology
ISI Impact Factor (2018) = 1.417
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q3
Volume: 32 Number: 10 Page/Article ID: 442-452 Published: December 2019

59 Title: Unusual adsorption behavior of hydrogen molecules on Zr–doped perfect and oxygen–vacancy defective rutile TiO2(110) surfaces: Periodic DFT study
Authors: Raina Panta and Vithaya Ruangpornvisuti*
Source: International Journal of Hydrogen Energy
ISI Impact Factor (2018) = 4.048
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 44 Number: 60 Page/Article ID: 32101-32111 Published: December 2019

58 Title: Prevention of child physical and verbal abuse from traditional child discipline methods in rural Thailand
Authors: Chaiwat Rerkswattavorn* and Wandee Chanprasertpinyo
Source: Heliyon
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q1
Volume: 5 Number: 12 Page/Article ID: e02920 Published: December 2019

57 Title: Drinking abstinence during a 3-month abstinence campaign in Thailand: weighted analysis of a national representative survey
Authors: Udomsak Saengow
Source: BMC Public Health
ISI Impact Factor (2018) = 2.567
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 19 Number: – Page/Article ID: 1688 Published: December 2019

56 Title: Prevalence of parasitic contamination of raw vegetables in Nakhon Si Thammarat province, southern Thailand
Authors: Chuchard Punsawad*, Nonthapan Phasuk, Kanjana Thongtup, Surasak Nagavirochana and Parnpen Viriyavejakul
Source: BMC Public Health
ISI Impact Factor (2018) = 2.567
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 19 Number: – Page/Article ID: 34 Published: December 2019

55 Title: Syngeneic animal models of tobacco-associated oral cancer reveal the activity of in situ anti-CTLA-4
Authors: Zhiyong Wang, Victoria H. Wu, Michael M. Allevato, Mara Gilardi, Yudou He, Juan Luis Callejas-Valera, Lynn Vitale-Cross, Daniel Martin, Panomwat Amornphimoltham, James Mcdermott, Bryan S. Yung, Yusuke Goto, Alfredo A. Molinolo, Andrew B. Sharabi, Ezra E. W. Cohen, Qianming Chen, J. Guy Lyons, Ludmil B. Alexandrov and J. Silvio Gutkind*
Source: Nature Communications
ISI Impact Factor (2018) = 11.878
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 10 Number: – Page/Article ID: 5546 Published: December 2019

54 Title: Predictive Apriori Algorithm in Youth Suicide Prevention by Screening Depressive Symptoms from Patient Health Questionnaire-9
Authors: Yaowarat Sirisathitkul*, Putthiporn Thanathamathee and Saifon Aekwarangkoon
Source: TEM Journal – Technology, Education, Management, Informatics
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q4
Volume: 8 Number: 4 Page/Article ID: 1449-1455 Published: November 2019

53 Title: Interactive Marker-based Augmented Reality for CPR Training
Authors: Poonpong Boonbrahm*, Charlee Kaewrat and Salin Boonbrahm
Source: International Journal of Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 10 Number: 7 Page/Article ID: 1326-1334 Published: November 2019

52 Title: Real-time Volume Rendering Interaction in Virtual Reality
Authors: Kosin Kalarat* and Phanit Koomhin
Source: International Journal of Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 10 Number: 7 Page/Article ID: 1307-1314 Published: November 2019

51 Title: Amelioration of oxidative stress and pathological alterations in alloxan-induced diabetes mice by Tithonia diversifolia leaves extract
Authors: Lanchakon Chunudom, Montakarn Thongsom, Naymul Karim and Jitbanjong Tangpong*
Source: Chiang Mai Journal of Science
ISI Impact Factor (2018) = 0.342
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q4
Volume: 46 Number: 6 Page/Article ID: 1096-1106 Published: November 2019

50 Title: Tuning of virgin coconut oil and propylene glycol ratios for maximizing the polyphenol recovery and in vitro bioactivities of mangosteen (Garcinia mangostana L.) pericarp
Authors: Chatchai Sungpud, Worawan Panpipat*, Attawadee Sae Yoon and Manat Chaijan
Source: Process Biochemistry
ISI Impact Factor (2018) = 2.883
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2
Volume: 87 Number: – Page/Article ID: 179-186 Published: December 2019

49 Title: First report of Cryptosporidium hominis in a freshwater sponge
Authors: Frederick R. Masangkay, Giovanni D. Milanez, Amalia Tsiami, Voravuth Somsak, Manas Kotepui, Jitbanjong Tangpong* and Panagiotis Karanis
Source: Science of The Total Environment
ISI Impact Factor (2018) = 5.589
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 700 Number: – Page/Article ID: 134447 Published: January 2020

48 Title: Self-microemulsifying drug delivery systems of Moringa oleifera extract for enhanced dissolution of kaempferol and quercetin
Authors: Namfa Sermkaew* and Thipapun Plyduang
Source: Acta Pharmaceutica
ISI Impact Factor (2018) = 1.405
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q2
Volume: 70 Number: 1 Page/Article ID: 77-88 Published: January 2020

————————————– December 2019

47 Title: Alternative Sigma Factor B in Bovine Mastitis-Causing Staphylococcus aureus: Characterization of Its Role in Biofilm Formation, Resistance to Hydrogen Peroxide Stress, Regulon Members
Authors: Sirirak Supa-amornkul, Paninee Mongkolsuk, Pijug Summpunn, Pongkorn Chaiyakunvat, Warisara Navaratdusit, Chutima Jiarpinitnun and Soraya Chaturongakul*
Source: Frontiers in Microbiology
ISI Impact Factor (2018) = 4.259
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 10 Number: – Page/Article ID: 2493 Published: November 2019

46 Title: Determination of mefenamic acid in a topical emulgel by a validated HPLC method
Authors: Apichart ATIPAIRIN* and Somchai SAWATDEE
Source: International Journal of Applied Pharmaceutics
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 11 Number: 6 Page/Article ID: 86-90 Published: November 2019

45 Title: Antimalarial Activity and Toxicological Assessment of Betula alnoides Extract against Plasmodium berghei Infections in Mice
Authors: Prapaporn Chaniad, Tachpon Techarang, Arisara Phuwajaroanpong and Chuchard Punsawad*
Source: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
ISI Impact Factor (2018) = 1.984
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q2
Volume: 2019 Number: 2019 Page/Article ID: 2324679 Published: November 2019

44 Title: Predicting diabetic self-care management based on the theory of planned behavior among elderly with type 2 diabetes in Thailand
Authors: Paleeratana Wongrith*
Source: Diabetes Mellitus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 22 Number: 4 Page/Article ID: 367-376 Published: October 2019

43 Title: Development of nanodispersion-based sildenafil metered-dose inhalers stabilized by poloxamer 188: A potential candidate for the treatment of pulmonary arterial hypertension
Authors: Charisopon Chunhachaichana, Rutthapol Sritharadol, Somchai Sawatdee, Paul Wan Sia Heng and Teerapol Srichana*
Source: Pharmaceutical Development and Technology
Database: ISI Impact Factor (2018) = 2.347
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 24 Number: 10 Page/Article ID: 1218-1228 Published: October 2019

42 Title: Discrete Moments of Additive Twists. I: The Mean-Square
Author(s): Janyarak Tongsomporn* and Jörn Steuding
Source: Lithuanian Mathematical Journal
Database: ISI Impact Factor (2018) = 0.566
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q3
Volume: 59 Number: 3 Page/Article ID: 412-424 Published: July 2019

41 Title: Structural versatility and electronic structures of copper(I) thiocyanate (CuSCN)-ligand complexes
Author(s): Pichaya Pattanasattayavong*, Daniel M. Packwood and David J. Harding
Source: Journal of Materials Chemistry C
Database: ISI Impact Factor (2018) = 6.641
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 41 Number: 7 Page/Article ID: 12907-12917 Published: November 2019

40 Title: Synthesis of cellulose acetate nanofiber (CANF) from bacterial cellulose (BC) incubated from cannery seafood wastewater (CSW) using acetobacter xylinum
Author(s): Sunun Khami*, Wipawee Khamwichit and Kowit Suwannahong
Source: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 14 Number: 17 Page/Article ID: 3038-3045 Published: September 2019

39 Title: Increased Expression of β-klotho is Associated with Axillary Lymph Node Metastasis in Breast Cancer: An immunohistological study
Author(s): Kotepui K*, Kotepui M, Piwkham D, Songsri A, Charoenkijkajorn L, Sattaso A and Petklunphanao P
Source: Journal of the Medical Association of Thailand
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 102 Number: 10 Page/Article ID: 1060-1064 Published: October 2019

38 Title: In vitro anticoagulant and antioxidant activities of prasaplai recipe and Zingiber cassumunar roxb. Extracts
Author(s): Suriyan SUKATI, Khemjira JARMKOM, Surachai TECHAOEI, Nakuntwalai WISIDSRI and Warachate KHOBJAI*
Source: International Journal of Applied Pharmaceutics
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 11 Number: 5 Page/Article ID: 26-30 Published: September 2019

37 Title: Numerical tracking of impurities by dust ablation in HT-6M plasma
Author(s): N Somboonkittichai*, P Kijamnajsuk, A Fukuyama, M Coppins, M Nisoa and P Nipakul
Source: Journal of Physics: Conference Series
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 1285 Number: 1 Article ID: 012039 Published: September 2019

36 Title: Abrupt spin crossover in iron(III) complexes with aromatic anions
Authors: Sharon E. Lazaro, Adil Alkas, Seok J. Lee, Shane G. Telfer, Keith S. Murray, Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding* and David J. Harding*
Source: Dalton Transactions
Database: ISI Impact Factor (2018) = 4.052
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 48 Number: 41 Page/Article ID: 15515-15520 Published: November 2019

35 Title: Release of endothelial activation markers in lungs of patients with malaria-associated acute respiratory distress syndrome
Authors: Thao-Thy Pham, Chuchard Punsawad, Supattra Glaharn, Simon F. De Meyer, Parnpen Viriyavejakul & Philippe E. Van den Steen*
Source: Malaria Journal
ISI Impact Factor (2018) = 2.798
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 18 Number: 1 Page/Article ID: 395 Published: December 2019

34 Title: Health-Related Quality of Life and Related Factors in Thais with Stable COPD
Author(s): Naiyana NOONIL*, Rewwadee PETSIRASAN and Saifon AEKWARANGKOON
Source: Walailak Journal of Science and Technology
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q4
Volume: 16 Number: 12 Pages: 955-964 Published: December 2019
————————————– November 2019

33 Title: Screening for Elevated Blood Lead Levels and Related Risk Factors among Thai Children Residing in a Fishing Community
Author(s): Supabhorn Yimthiang*, Donrawee Waeyang and Saruda Kuraeiad
Source: Toxics
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 7 Number: 4 Page/Article ID: 54 Published: October 2019

32 Title: Preincubation format for a sensitive immunochromatographic assay for monocrotaline, a toxic pyrrolizidine alkaloid
Author(s): Gorawit Yusakul, Seiichi Sakamoto*, Kaskamol Chanpokapaiboon, Hiroyuki Tanaka* and Satoshi Morimoto
Source: Phytochemical Analysis
Database: ISI Impact Factor (2018) = 1.963
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 30 Number: 6 Page/Article ID: 653-660 Published: November 2019

31 Title: Preparation of a highly specific single chain variable fragment antibody targeting miroestrol and its application in quality control of Pueraria candollei by enzyme?linked immunosorbent assay
Author(s): Benyakan Pongkitwitoon, Panitch Boonsnongcheep, Tharita Kitisripanya, Gorawit Yusakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto and Waraporn Putalun*
Source: Phytochemical Analysis
Database: ISI Impact Factor (2018) = 1.963
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 30 Number: 6 Page/Article ID: 600-608 Published: November 2019

30 Title: Comparative Electromagnetic Properties of Polypropylene Composites Loaded with Cobalt Ferrites by Melt Mixing
Author(s): A. Hunyek, C. Sirisathitkul* and P. Jantaratana
Source: International Journal of Nanoelectronics and Materials
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3
Volume: 12 Number: 4 Page/Article ID: 459-465 Published: October 2019

29 Title: Lived Experiences of Severe Depression and Suicide Attempts in Older Thai-Muslims Living in Rural Communities
Authors: Saifon Aekwarangkoon* and Naiyana Noonil
Source: Pacific Rim International Journal of Nursing Research
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): –
Volume: 23 Number: 4 Page/Article ID: 334-344 Published: October 2019

28 Title: Western-published ELT Textbooks: Teacher Perceptions and Use in Thai Classrooms
Authors: Mark B. Ulla*
Source: Journal of Asia TEFL
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 16 Number: 3 Page/Article ID: 970-977 Published: September 2019

27 Title: Magnetoviscosity and wettability of magnetic fluids containing magnetite nanocubes
Authors: Prawet Rangsanga and Chitnarong Sirisathitkul*
Source: Jurnal Tribologi
Database: ISI(ESCI)
Best Quartile: –
Volume: 22 Number: – Page/Article ID: 118-122 Published: September 2019

26 Title: Hydroxyl Density Measurement by Two-Beam UV-LED Absorption Spectroscopy in an Atmospheric-Pressure Ar-H2O2 Vapor HF Plasma Jet
Author(s): Wasin Nupangtha*, Athipong Ngamjarurojana, Mudtorlep Nisoa and Dheerawan Boonyawan
Source: Chiang Mai Journal of Science
Database: ISI Impact Factor (2018) = 0.342
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q4
Volume: 46 Number: 5 Page/Article ID: 1015-1022 Published: September 2019

25 Title: Effects of Melamine and Cyanuric Acid on Renal Function and Structure in Rats
Author(s): Saranya Peerakietkhajorn*, Nawiya Huipao and Siriphun Hiranyachattada
Source: Sains Malaysiana
Database: ISI Impact Factor (2018) = 0.540
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q2
Volume: 48 Number: 8 Page/Article ID: 1721-1728 Published: August 2019

24 Title: EFFECT OF LOW FLUORIDE CONCENTRATION MOUTHRINSE ON DEMINERALIZED PRIMARY ENAMEL
Author(s): Praphasri Rirattanapong*, Veeritta Yimcharoen and Kadkao Vongsavan
Source: Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Database: ISI Impact Factor (2018) = 0.287
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q3
Volume: 50 Number: 4 Page/Article ID: 793-797 Published: July 2019

23 Title: Investigations of fine-paste ware production and exchange in maritime Southeast Asia by electron microscopy and synchrotron X-ray absorption
Author(s): Chitnarong Sirisathitkul*, Jaru Jutimoosik, Sadeq Abbasi and Wannasarn Noonsuk
Source: Processing and Application of Ceramics
Database: ISI Impact Factor (2018) = 0.976
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q3
Volume: 13 Number: 3 Page/Article ID: 250-256 Published: September 2019

22 Title: Understanding consumer physiological and emotional responses to food products using electroencephalography (EEG)
Authors: Sumethee Songsamoe, Ravinun Saengwong-ngam, Phanit Koomhin and Narumol Matan*
Journal: Trends in Food Science & Technology
Database: ISI Impact Factor (2018) = 8.519
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 93 Number: – Page/Article ID: 167-173 Published: November 2019

21 Title: Prevalence of malarial recurrence and hematological alteration following the initial drug regimen: a retrospective study in Western Thailand
Author(s): Manas Kotepui*, Chuchard Punsawad, Kwuntida Uthaisar Kotepui, Voravuth Somsak, Nuoil Phiwklam and Bhukdee PhunPhuech
Source: BMC Public Health
Database: ISI Impact Factor (2018) = 2.567
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 19 Number: – Page/Article ID: 1294 Published: December 2019

20 Title: Comsol Simulations of Magnetic Flux Generated by Permanent Magnets with Ring Geometries
Author(s): Asma Samoh, Nuanjuta Niamjan, Chairote Yaiprasert, Yaowarat Sirisathitkul and Chitnarong Sirisathitkul*
Source: Journal of Science and Arts
Database: ISI (ESCI)
Best Quartile: –
Volume: 19 Number: 3 Page/Article ID: 775-782 Published: September 2019

19 Title: Genome Sequence of Lactobacillus fermentum 47-7, a Good In Vitro Probiotic Strain Isolated from a Healthy Thai Infant
Author(s): Atthaphon Konyanee, Panjamaporn Yotpanya, Marutpong Panya, Chulapan Engchanil, Namfon Suebwongsa, Wises Namwat, Hlainghlaing Thaw, Kiatichai Faksri, Nipaporn Sankuntaw and Viraphong Lulitanond*
Source: Microbiology Resource Announcements
Database: Scopus
Best Quartile: –
Volume: 8 Number: 39 Page/Article ID: e01014-19 Published: September 2019

18 Title: Cytotoxic and cytostatic effects of four Annonaceae plants on human cancer cell lines
Author(s): Kitti Pumiputavon, Tanawat Chaowasku, Chalermpong Saenjum, Maslin Osathanunkul, Boonsong Wungsintaweekul, Kriangkrai Chawansuntati, Pathrapol Lithanatudom* and Jiraprapa Wipasa*
Source: In Vitro Cellular & Developmental Biology – Animal
Database: ISI Impact Factor (2018) = 1.645
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q2
Volume: 55 Number: 9 Page/Article ID: 723-732 Published: October 2019

17 Title: First-Principles Study of Alkyl Derivatives of Boehmite
Author(s): Sutassana Na-Phattalung*, Jong Hyun Jung and Jisoon Ihm
Source: Journal of the Korean Physical Society
Database: ISI Impact Factor (2018) = 0.630
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q3
Volume: 75 Number: 6 Page/Article ID: 490-493 Published: September 2019

16 Title: Basic composition, antioxidant activity and nanoemulsion behavior of oil from mantis shrimp (Oratosquilla nepa)
Author(s): Manat Chaijan and Worawan Panpipat*
Source: Food Bioscience
Database: ISI Impact Factor (2018) = 3.220
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 31 Number: – Page/Article ID: 100448 Published: October 2019

15 Title: Lamellar phase behavior and molecular interaction of a thermoresponsive poloxamer and crosslinked poly (vinyl alcohol) hydrogel
Author(s): Sukanjana Kamlungmak, Janwit Dechraksa, Alwar Ramanujam Padmavathi, Somchai Sawatdee, Kittiya Tinpun, Titpawan Nakpheng and Teerapol Srichana*
Source: Materials Today Communications
Database: ISI Impact Factor (2018) = 1.859
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 20 Number: – Page/Article ID: 100542 Published: September 2019

14 Title: Prevalence and risk factors of Toxoplasma infection: An update in Malaysian pregnant women
Author(s): Chemoh, W., Nur Farhana, M.N., Noor Azmi, M.A., Si Lay, K., Sawangjaroen, N., Tan, T.C., Chandramathi, S.R. and Nissapatorn, V.*
Source: Tropical Biomedicine
Database: ISI Impact Factor (2018) = 0.418
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q3
Volume: 36 Number: 3 Page/Article ID: 694-702 Published: September 2019

13 Title: The simple treatment of chronic facial pain due to trigeminal neuralgia with dental occlusal equilibration
Authors: Jintakorn Kuvatanasuchati* and Karoon Leowsrisook
Source: Interdisciplinary Neurosurgery
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 18 Number: – Page/Article ID: 100518 Published: December 2019

12 Title: Tropical bird species richness is strongly associated with patterns of primary productivity captured by the Dynamic Habitat Indices
Authors: Naparat Suttidate, Martina L. Hobi, Anna M. Pidgeon, Philip D. Round, Nicholas C. Coops, David P. Helmers, Nicholas S. Keuler, Maxim Dubinin, Brooke L. Bateman and Volker C. Radeloff*
Journal: Remote Sensing of Environment
Database: ISI Impact Factor (2018) = 8.218
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 232 Number: – Page/Article ID: 111306 Published: October 2019

11 Title: Use of burnt clay aggregate as phase change material carrier to improve thermal properties of concrete panel
Authors: Phattharachai Pongsopha, Piti Sukontasukkul*, Tanakorn Phoo-ngernkham, Thanongsak Imjai, Pitthaya Jamsawang and Prinya Chindaprasirt
Journal: Case Studies in Construction Materials
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2
Volume: 11 Number: – Page/Article ID: e00242 Published: December 2019

10 Title: Nutrient Dynamics of an Aquaponic System in Southern Thailand
Authors: Somsak Maneepong*
Journal: Journal of Agricultural Science
Database: Infotrieve
Best Quartile: –
Volume: 11 Number: 7 Page/Article ID: 57-65 Published: September 2019

9 Title: The potential of palm oil production as a pathway to energy security in Thailand
Authors: Pranee Nutongkaew, Jompob Waewsak*, Warangkhana Riansut, Chuleerat Kongruang and Yves Gagnon
Journal: Sustainable Energy Technologies and Assessments
Database: ISI Impact Factor (2018) = 3.456
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 35 Number: – Page/Article ID: 189-203 Published: October 2019

8 Title: Alpha-Glucosidase Inhibitory Activity of Compounds from Bauhinia strychnifolia
Authors: Kingkan Bunluepuech*, Supinya Tewtrakul and Chatchai Wattanapiromsakul
Journal: Journal of Chemical and Pharmaceutical Research
Database: Infotrieve
Best Quartile: –
Volume: 11 Number: 6 Page/Article ID: 22-26 Published: June 2019

7 Title: The construction of robust mixture? process experimental designs via genetic algorithm
Author(s): Wanida Limmun*, Boonorm Chomtee and John J. Borkowski
Source: Quality and Reliability Engineering International
Database: ISI Impact Factor (2018) = 1.409
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q1
Volume: 35 Number: 6 Page/Article ID: 1582-1602 Published: October 2019

6 Title: Composite Nambu-Jona-Lasinio inflation near infrared fixed point of the Horava-Lifshitz theory
Author(s): Daris Samart and Phongpichit Channuie*
Source: Physics Letters B
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Database: ISI Impact Factor (2018) = 4.162
Volume: 797 Number: – Page/Article ID: 134918 Published: October 2019

5 Title: Depsidones and a dihydroxanthenone from the endophytic fungi Simplicillium lanosoniveum (J.F.H. Beyma) Zare & W. Gams PSU-H168 and PSU-H261
Author(s): Vatcharin Rukachaisirikul*, Supaporn Chinpha, Praphatsorn Saetang, Souwalak Phongpaichit, Siriporn Jungsuttiwong, Sarinya Hadsadee, Jariya Sakayaroj, Sita Preedanon, Prapapan Temkitthawon and Kornkanok Ingkaninan
Source: Fitoterapia
Database: ISI Impact Factor (2018) = 2.431
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2
Volume: 138 Number: – Page/Article ID: 104286 Published: October 2019

4 Title: Synthesis of Hydroxyapatite with Antibacterial Properties Using a Microwave-Assisted Combustion Method
Author(s): Suphatchaya Lamkhao, Manlika Phaya, Chutima Jansakun, Nopakarn Chandet, Kriangkrai Thongkorn, Gobwute Rujijanagul, Phuwadol Bangrak and Chamnan Randorn*
Source: Scientific Reports
Database: ISI Impact Factor (2017) = 4.122
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1
Volume: 9 Number: 1 Article ID: 4015 Published: December 2019

3 Title: Reflective and feedback performances on Thai medical students’ patient history-taking skills
Author(s): Weeratian Tawanwongsri* and Tharin Phenwan
Source: BMC Medical Education
Database: ISI Impact Factor (2017) = 1.511
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 19 Number: 1 Aticle ID: 141 Published: December 2019

2 Title: Evaluation of a Rhodomyrtus tomentosa ethanolic extract for its therapeutic potential on Staphylococcus aureus infections using in vitro and in vivo models of mastitis
Author(s): Auemphon Mordmuang, Eric Brouillette, Supayang Piyawan Voravuthikunchai* and François Malouin*
Source: Veterinary Research
Database: ISI Impact Factor (2018) = 3.117
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1
Volume: 50 Number: – Article ID: 49 Published: December 2019

1 Title: Constructing model robust mixture designs via weighted G-optimality criterion
Author(s): Wanida Limmuna*, Boonorm Chomteeb and John Borkowskic
Source: International Journal of Industrial Engineering Computations
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q1
Volume: 10 Number: 4 Pages: 473-490 Published: October 2019
————————————– October 2019

บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์

19 Title: Elucidating the Coordination of Diethyl Sulfide Molecules in Copper(I) Thiocyanate (CuSCN) Thin Films and Improving Hole Transport by Antisolvent Treatment
Authors: Pimpisut Worakajit, Fumiya Hamada, Debashis Sahu, Pinit Kidkhunthod, Taweesak Sudyoadsuk, Vinich Promarak, David J. Harding^, Daniel M. Packwood, Akinori Saeki and Pichaya Pattanasattayavong*
Source: Advanced Functional Materials
ISI Impact Factor (2019) = 16.836
Best Quartile (ISI/Scopus): Q1/Q1

18 Title: Kwakhurin-magnetic Particles Conjugates Enable Fast Enzyme Immunoassay for the Detection of Kwakhurin in Pueraria Candollei
Authors: Seiichi Sakamoto*, Ryota Eto, Poomraphie Nuntawong, Gorawit Yusakul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun, Shunsuke Fujii, Hiroyuki Tanaka and Satoshi Morimoto
Source: Phytochemical Analysis
ISI Impact Factor (2018) = 1.963
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1

17 Title: Facile preparation of polybenzoxazine-based carbon microspheres with nitrogen functionalities: Effects of mixed solvents on pore structure and supercapacitive performance
Authors: Uthen Thubsuang*, Suphawadee Chotirut, Apisit Thongnok, Archw Promraksa, Mudtorlep Nisoa, Nicharat Manmuanpom, Sujitra Wongkasemjit and Thanyalak Chaisuwan
Source: Frontiers of Chemical Science and Engineering
ISI Impact Factor (2018) = 2.809
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1

16 Title: Substitution Effect of Magnetic Materials in Halbach Cylinder for Magnetic Refrigerators
Authors: Nuanjuta Niamjan, Chitnarong Sirisathitkul* and Sampart Cheedket
Source: Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences
ISI Impact Factor (2018) = 0.681
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q3

15 Title: (+)-7-O-Methylisomiroestrol, a new chromene phytoestrogen from the Pueraria candollei var. mirifica root
Authors: Gorawit Yusakul, Wipawee Juengsanguanpornsuk, Boonchoo Sritularak, Suppalak Phaisan, Thaweesak Juengwatanatrakul and Waraporn Putalun
Source: Natural Product Research
ISI Impact Factor (2018) = 1.999
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2

14 Title: The adoption of Facebook as a virtual class whiteboard: Promoting EFL students’ engagement in language tasks
Authors: Mark B. Ulla and William F. Perales
Source: TESOL Journal
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q1

13 Title: Antimicrobial and Anti-Oxidative Activities of 12-Arylbenzoacridines
Authors: Boonsong Wungsintaweekul*, Kayoko Abe, Rintaro Koga, Yoshinori Katakura and Kohei Torikai
Source: Indonesian Journal of Chemistry
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q3

12 Title: Ferromagnetism of Manganese-Aluminium Alloyed with 0-3% Carbon from Direct Induction Melting and Subsequent Annealing
Authors: Thanida Charoensuk, Panissa Saetang, Chesta Ruttanapun, Chaiwat Phrompet, Supree Pinitsoontorn and Chitnarong Sirisathitkul*
Source: Romanian Reports in Physics
ISI Impact Factor (2018) = 1.940
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q1

11 Title: Dyeing of silk yarn with the natural extract from the underutilized tropical fruit pericarp of Ptychosperma macarthurii
Authors: Montra Chairat* and Sueptrakool Wisessombat
Source: Journal of The Textile Institute
ISI Impact Factor (2018) = 1.063
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2

10 Title: A practical macro-mechanical model for the bend capacity of fibre-reinforced polymer bars
Authors: Thanongsak Imjai, Maurizio Guadagnini, Kypros Pilakoutas, Reyes Garcia, Piti Sukontasukkul and Suchart Limkatanyu
Source: Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Structures and Buildings
ISI Impact Factor (2018) = 0.877
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q2

9 Title: Macrophage migration inhibitory factor modulates proliferation, cell cycle, and apoptotic activity in head and neck cancer cell lines
Authors: Kusumawadee Utispan* and Sittichai Koontongkaew
Source: Journal of Dental Sciences
ISI Impact Factor (2018) = 0.798
Best Quartile (ISI/Scopus): Q4/Q3

8 Title: Forced-based Shear-flexure-interaction Frame Element for Nonlinear Analysis of Non-ductile Reinforced Concrete Columns
Authors: Worathep Sae-Long, Suchart Limkatanyu*, Chayanon Hansapinyo, Thanongsak Imjai and Minho Kwon
Source: Journal of Applied and Computational Mechanics
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2

7 Title: Annual Cycle of Tropical and Subtropical Precipitation Estimated from TMPA 3B42 Dataset
Authors: Peeravit Koad* and Krisanadej Jaroensutasinee
Source: Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences
ISI Impact Factor (2018) = 1.772
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2

6 Title: Neuronal differentiation of dental pulp stem cells from human permanent and deciduous teeth following coculture with rat auditory brainstem slices
Authors: Thanasup Gonmanee, Hathaitip Sritanaudomchai, Kutkao Vongsavan, Tassanee Faisaikarm, Anupong Songsaad, Kenneth L. White and Charoensri Thonabulsombat*
Source: Anatomical Record
ISI Impact Factor (2018) = 1.329
Best Quartile (ISI/Scopus): Q3/Q2

5 Title: Secondary metabolites from cultures of the ant pathogenic fungus Ophiocordyceps irangiensis BCC 2728
Authors: Siriporn Saepua, Jittra Kornsakulkarn, Patchanee Auncharoen, Pranee Rachtawee, Surisa Kongthong, Nattawut Boonyuen, David J. Harding, Tatsuo Nehira, Tienthong Thongpanchang & Chawanee Thongpanchang*
Source: Natural Product Research
ISI Impact Factor (2018) = 1.999
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2

4 Title: Speeding up inference on deep neural networks for object detection by performing partial convolution
Authors: Wattanapong Kurdthongmee
Source: Journal of Real-Time Image Processing
ISI Impact Factor (2018) = 2.588
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2

3 Title: Preparation and Characterization of Biopolymers Recovered from Palm Oil Mill Effluent and Their Complex Hydrogels Compared to Commercial Xylan
Authors: Hatsalinda Binma-ae, Poonsuk Prasertsan* and Wanna Choorit
Source: Waste and Biomass Valorization
ISI Impact Factor (2018) = 2.358
Best Quartile (ISI/Scopus): Q2/Q2

2 Title: Temperature dependence of thermal conductivity of heat-treated rubberwood
Author(s): Suthon Srivaro*, Zoltan Borcsok and Zoltan Pasztory
Source: Wood Material Science & Engineering
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2

1 Title: Overview of Physical Activity Counseling in Primary Care
Authors: Apichai Wattanapisit*, Sanhapan Wattanapisit and Sunton Wongsiri
Source: Korean Journal of Family Medicine
Database: Scopus
Best Quartile (Scopus): Q2

——————————————————————————–
หมายเหตุ 
– แหล่งสืบค้นข้อมูลจาก ScienceDirect, Scopus, Web of Science, PubMed, SpringerLink, Wiley Online Library, Google Scholar
– ข้อมูลนี้ไม่ได้แสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในบทความ